Täna, 16. mail algavad Keskkonnainspektsiooni algatusel Lämmijärvel kahepäevased koristustalgud, mille käigus otsitakse ja eemaldatakse järvest vanu triivima jäänud nakkevõrke.

Igal aastal jääb veekogudesse triivima hulk nakkevõrke, mis risustavad veekogu, segavad kalureid kalapüügil ja ohustavad kalavarusid. Nimelt võib osa selliseid võrke jätkata kalade hävitamist pika aja jooksul. Võrkudesse jäänud kala roiskub ning vajub koos võrguga põhja, aja jooksul tõuseb saagist vabanenud püünis uuesti pinnale ning jätkab püüki.

Veekogude vanadest nakkevõrkudest puhastamine ei kuulu Keskkonnainspektsiooni põhikohustuste hulka, kuid kalavarude kaitseks on taoline ettevõtmine vajalik. Sellepärast korraldab inspektsioon juba mitmendat aastat meie suurematel järvedel oma jõududega või koos kalurite ja koostööpartneritega koristustalguid. Kalavarude heast seisundist on huvitatud nii keskkonnakaitsjad kui ka kalurid.

Lämmijärvel hakatakse risuvõrke otsima esimest korda. "Kuna järvel toimub kevadeti nakkevõrkudega aktiivne särjepüük, on suure tõenäosusega mingi osa võrkudest ka veekogusse jäänud või jäetud," ütles Keskkonnainspektsiooni Lõuna regiooni peainspektor-nõunik Tõnis Saariste. "Samuti võib siia Venemaa poolelt võrke triivida," lisas Saariste.

Seekordses ettevõtmises osaleb lisaks inspektoritele ka üks paatkond Lämmijärvel püüdvaid kutselisi kalureid. Keskkonnainsinspektsioonist on väljas kuus alust ja 15 inspektorit.

Maikuus on plaanis läbi viia koristustalgud ka Peipsi järvel, kus taolisi ettevõtmisi on korraldatud juba viis korda. Viie varasema aktsiooni tulemusena on Peipsi järvest eemaldatud kokku hinnanguliselt üle 160 km vanu nakkevõrke.

Järvede võrkudest puhastamist rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.