Eestimaa Rohelised algatasid petitsiooni, et taotleda referendumit küsimuses “Kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?”

  • Arvamused
  • 13. oktoober 2020
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Aga milleks üldse selline petitsioon? Õigustatud küsimus. Sellist petitsiooni on vaja, sest:

Meie valitsus on selgelt väljendanud, et toetab rahva suuremat kaasamist riigivalitsemisesse läbi otsedemokraatlike meetmete. Metsasõda on kestnud ning polariseerinud meie ühiskonda juba aastaid, mingit lahendust ei paista paraku kuskilt. Kõige õiglasem on see, kui rahvas ise otsustab Eesti metsade majandamise viiside üle.

Keskkonnaministeerium ei ole suutnud uut metsanduse arengukava vastu võtta. Üritatud on kaasata eksperte, teadlasi, erinevaid huvigruppe, aga… konsensusele pole jõutud, kaugel sellest. Täna oleme situatsioonis, kus seoses metsanduse arengukava puudumisega, jäävad raiemahud tänasega samaks ka järgmis(t)el aasta(te)l. Keskkonnaministeeriumi suutmatust arengukava koostada ning erinevate huvigruppide konflikte lahendakski kõige õiglasemalt referendum.

Erinevaid metsapetitsioone on kirjutatud mitmeid. Need on olnud väga head ning nendesse on olnud kaasatud absoluutsed tippspetsialistid. Paraku pole neist petitsioonidest, olgem ausad, väga palju kasu olnud. Seega läheneme seekord teistmoodi – seekord taotleme metsamajandamise küsimuses referendumit!

On ilmselge, et erinevates komisjoniaruteludes tehakse veel täpsustusi, kui petitsioon ükskord Riigikogusse jõuab. Me anname endale aru, et lageraie, mingites situatsioonides (nt haiguste takistamiseks, tormimurdude likvideerimiseks), on vältimatu. Kõike tuleb aga vaadata juhtumipõhiselt ning sellised otsused peavad eranditult olema ökoloogiliselt põhjendatud.

Julgustame allkirja andma nii neid inimesi, kes on lageraiete vastu kui ka neid, kes on lageraiete poolt. Petitsioon ise ei võta kumbagi seisukohta, vaid läheneb küsimusele neutraalselt.

Soovime, et referendum toimuks samal ajal 2021. aasta KOV valimistega ehk 17.10.2021