Fotodel olev (22.mail.2024) tähnikvesilike elupaik on kaitsealuste liikide kaardil EELIS arhiveeritud. Sellel kunagisel Lasnamäge katnud Tondiraba viimasel tükikesel asub reaalsuses Tallinna ja Harjumaa suurim vesilike elupaik. Hinnanguliselt elab siin mitu tuhat isendit.

  • Arvamused
  • 22. mai 2024
  • Foto: Tallinnas Lasnamäel endises tondirabas toimuvad pinnase täitetööd hävitavad kaitsealuse vesilike elupaiga / Pressifoto

Kuigi Keskkonnaamet on andnud loa vesilikud ümber asustada, on kahepaiksete elupaigas alustatud pinnase täitmistöödega. Selle käigus maetakse rabas elavaid loomad nende sigimisajal elusalt pinnase alla matta. Praeguseks on täidetud pinnasega täielikult parim sigimistiik.

Värskelt ehitatud teetammi laiendatakse "tasahilju" pidevalt raba suunas. Kogu droonifotol olev nurk on tasahaaval pinnasega täidetud. Hädakõnesid kaitsealuse liigi elupaiga tahtlikust hävitamisest ja elupaiga põhjalikult kahjustamisest on tehtud riigiinfo 1247 numbrile juba 5 korral alates 26.aprillist 2024. Lisaks on EELIS kaardil aktiivsena olevas elupaigas raiutud 20 puud ja vesilike elupaika ladustatud saepuru.

Riinu Rannap kahepaiksete ekspert kommenteerib olukorda Lasnamäel: "Kuna Eestis on kõik kahepaiksed ja roomajad kaitse all ja III kaitsekategooria liikidel kehtib isendi kaitse, siis on ehitustegevus praegusel sigimisajal seaduse rikkumine, millest tuleb Inspektsiooni teavitada."

Lasnamäel, Tennisekeskuse taga täidetakse raba kaitsealuste vesilike pulmaajal

"Lisan kommentaarina, et noolega asukohas asub tiik, kust eelmisel aastal püüti kinni 428 täiskasvanud tähnikvesilikku, 21 muna, 70 taime vesilike munadega ning 20 vastset. Selle tiigi ümber tehti eelmine aasta ka 2 rästiku, 1 vaskussi ja 3 arusisaliku vaatlust. See oli kõige olulisem ja elustikurikkam veekogu sellel alal, veekogu oli kalavaba. Vesilikud peavad hetkel selles tiigis pulmi. Neile sõna otses mõttes kallatakse igapäevaselt mulda pähe. Ning seda kõike tehakse praegu, kui on sigimiseaeg! Kuidas on see lubatud?," leiab Kristiina Kübarsepp kahepaiksete ekspert