MTÜ Lasnaidee eestvedamisel ehitatakse 2. septembril Kivila 13 maja juures toimuval Hoovikultuuripäeval koos kohaliku kogukonnaga lauatennise laud, mille asukoha saavad kõik huvilised ise välja pakkuda. Ettepanekute seast valib žürii välja viis kõige suurema potentsiaaliga asukohta ning lõplik valik selgub Facebooki hääletusel.

Algatuse eesmärk on ühest küljest tõsta inimeste teadlikkust Lasnamäest, Lasnamäe avalikust ruumist ning vaba aja veetmise võimalustest. Teisest küljest, on soov edenedada hoovimängude ja lauatennise kultuuri.

“Ping-pong on juba praegu Lasnamäel väga menukas mäng, mis toob seltskonna kokku. Seda saab harrastada nii koos pere, sõprade ja kallimaga kui ka äsja tutvutud inimestega,” selgitas MTÜ Lasnaidee eestvedaja Maria Derlõš. “Usume, et pinksimäng on üks viis, kuidas ärgitada Lasnamäe elanikke kasutama rohkem oma elukeskkonna potentsiaali seltskondlikuks ja aktiivseks vaba aja veetmiseks,” lisas ta.

Osalema on oodatud kõik huvilised olenemata vanusest ja elamiskohast. Ainus kriteerium on, et pakutav koht peab asuma Lasnamäel ning olema ligipääsetav kõigile. Osalemiseks on vaja saata foto ning lühike kirjeldus, miks peaks pinksilaud tulema just sinna.

Enda pakkumisi saab esitada meilile lasnaidee@gmail.com kuni 9. septembrini. Pärast seda valib viieliikmeline žürii (kaks MTÜ Lasnaidee esindajat, kaks erineva lauatenniseklubi esindajat ning Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esindaja) välja viis kõige potentsiaalikamat asukohta ning alates 15. septembrist on kõigil võimalik kümne päeva jooksul Lasnaidee Facebooki lehel hääletada. Enim hääli saanud asukoht võidabki!

Žürii hindab eelkõige keskkonna ja asukoha sobilikkust. Eelistatud on tuulevaiksed kohad, kus on ka tänavavalgustus. Kasuks tuleb ka hea ligipääsetavus.

Täpsemat info on võimalik leida MTÜ Lasnaidee Facebooki lehelt või ürituselt “Pinks-Ponks Lasna // Пинг-Понг Ласна!”.

MTÜ Lasnaidee on 2015. aastal asustatud vabatahtliku mittetulundusühinguga, mis püüab kohalike elanike kaasamisega ja kodanikualgatusega oma kodukoha elukeskkonda paremaks muuta. Lasnaidee pürgib võimalusterohkema ja kvaliteetsema elukeskkonna kujundamise poole koostöös võimuorganite, teiste vabaühenduste, äriühingute ja vastutustundlike piirkonna elanikega.