Pühapäeval, 29. septembril korraldas SEB Heategevusfond koostöös Maanteeametiga Võrumaal Liikluslinnas hariva liikluspäeva asendus- ja turvakodudes elavatele lastele. Kohale sõitis enam kui 180 osalejat 20st erinevast laste asendus- ja turvakodust üle Eesti: Tallinnast, Tartust, Ida-Virumaalt, Harjumaalt, Valgamaalt, Viljandimaalt jm.

Maanteeameti andmetel on viimase 12 kuu jooksul jalakäija või jalgratturina sattunud liiklusõnnetusse 78 kuni 14-aastast last. Aasta tagasi samal ajaperioodil oli selliste laste arv 107.

Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane rääkis, et igal sügisel näeme samade olukordade kordumist: lapsed ei ole liikluses vilunud ja võtavad vastu valesid otsuseid. „Kõige paremini õpib alati vigadest, kuid liikluses võib saatuslikuks saada juba esimene eksimus. Seetõttu on äärmiselt oluline, et võimalikult paljud lapsed saaks ootamatuid olukordi ohutult läbi mängida ja harjutada liiklusväljakul, kus on võimalik vigadest õppida ja korduvalt proovida,“ selgitas Vane. 

Liikluslinnak

Lapsed tutvusid õnnetusteni viivate situatsioonidega liikluslinna mängulises liikluskeerises, kus viidi läbi harivaid koostegemisi, et kinnistada liiklusteadmisi. Räägiti liiklemise põhitõdedest: mida reguleerimata ülekäigurajal silmas peab pidama, milleks liiklusmärgid vajalikud on, turvavöö ja helkuri vajalikkusest, liiklusohutusvahendite olulisusest, mis on parema käe reegel jms.

Enne liiklusesse sukeldumist sai kinnistada teadmisi legendaarse liiklusennetustöö tegija Mare Arna käe all. Lõuna Prefektuuri politsei esindajad aitasid lastel kohapealses liikluskeerises toime tulla, muuhulgas oli lastel võimalus uudistada politseiautot. Meedikuga koos õpiti andma esmaabi. Uudistamiseks ja proovimiseks toodi kohale turvavöö-, peatoe- ja kaalustend, kus sai proovida turvavöö kasutamise vajalikkust.

Maanteeamet toetas ettevõtmist ka liikluskasvatusalaste õppematerjalidega. Iga laps sai omale kingiks helkuri ja peremajad harivaid liiklusmänge jmt.

Mittetulundusühingu SEB Heategevusfond eesmärk on toetada vanemliku hoolitsuseta jäänud laste arengut ja toimetulekut tulevases elus.