Tallinna linna ja selle ümbruse reovett puhastav Paljassaare reoveepuhastusjaam kutsub 29. mail kella 11.00 – 15.00 kõiki huvilisi uudistama jaama tööd.

Reoveepuhastusjaama avatud uste päeval viivad jaama spetsialistid igal täis- ja pooltunnil läbi eesti- ning igal täistunnil venekeelseid ekskursioone. Viimane ekskursioon stardib reoveepuhastusjaama peahoone eest kell 15. Paralleelselt ekskursioonidega toimuvad lõbusad tegevused ka lastele.

Kohapeal jagatakse külalistele ka lihtsaid ja igasse kodusse sobilikke näpunäiteid, mil viisil saavad kõik linlased anda oma panuse puhta looduskeskkonna säilitamiseks.

paljassaare veepuhastusjaam

Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatakse Tallinna ja ümberkaudsete valdade reo- ja sademeveed, kasutades selleks kaasaegseid ning keskkonnasõbralikke puhastustehnoloogiaid. Ligi ööpäevase (24-30 tunni) puhastusprotsessi läbinud vesi juhitakse mööda mere põhja paigaldatud kolme kilomeetri pikkust toru Tallinna lahte.

Reoveepuhastusjaam asub pealinna loodeosas Paljassaare poolsaarel aadressil Paljassaare põik 14. Üritus on kõigile huvilistele tasuta. Paljassaare reoveepuhastusjaama saab külastada ka jalgratta või rulluiskudega. Jaama territooriumil on tasuta jalgrattaparkla ja rulluisuhoid.

Lugege, kuidas jõuda reoveejaama?