Bioneer uuris, kuidas tegutseb Leedust pärit Euroopa suurim "põllult riiulile" põhimõttel tegutseva mahetoidutootja. AUGA on regiooni suurim ettevõtete grupp, mis haldab põllumajandusettevõtteid ja rakendab kestlikku, sotsiaalselt vastutustundlikku ja keskkonnasäästlikku öko-ärimudelit. AUGA 2015. aastast alates täiesmahus mahepõllundusettevõte, kes tootab lisaks toorainele ka taskukohast valmistoitu.

AUGA on võtnud enda missiooniks pakkuda mahetoodangut, mis on taskukohane ja kasutades selleks uuenduslikku vertikaalselt integreeritud ärimudelit, tootes kogu vajaliku iseseisvalt.

Ettevõte sündis 2014. aastal kahe Leedu ettevõtte Agrowill Group AB ja Baltikumi suurim seenekasvataja Baltic Champs Group AB liitumise järel. 2015. aastal otsustas ettevõte minna täielikult üle mahepõllundusele ja alustati sertifitseerimisprotsessi. 2016. aastal muudeti ettevõtte senine nimi AUGA Group AB-ks ja tutvustati mahetoitude sarja AUGA.

Kõik AUGA tooted kannavad Leedu ja Euroopa Liidu mahemärgiseid. AUGA toodete kasvatamisel ja tootmisel ei kasutata keemilisi väetisi, hoolitsetakse mulla ja maapinnase eest ning kasutatakse ära ka tootmisprotsessis tekkinud kõrvalsaadused. AUGA toodetes ei ole GMO-sid ega sünteetilisi lisaaineid.

Ligikaudu 80% ettevõtte toodangust läheb ekspordiks. Suurima osa müügist moodustavad seenekasvatus, teraviljakasvatus ning piim. Auga valmistooted moodustasid 2017. aastal ligikaudu 45% kogu müügist. Auga haldab umbes 38 000 hektarit mahesertifitseeritud põllumaad ja arendab kestlikku põllumajandusmudelit, mis põhineb uutel tehnoloogiatel. Firma on spetsialiseerunud teravilja-, piimalehmade-, linnu- ja seenekasvatusele. Kogu tootmiseks kasutatavale põllumaale on antud mahesertifikaat.

Millised on AUGA plaanid Eestis? Kust saate osta Auga tooteid Eestis?

AUGA Group näeb Eestit potentsiaalse turuna. Mahepõllumajandus on Eestis väga tugev ja Eesti tarbijad võtavad omaks üha enam mahetooteid. Juhtivate Euroopa mahekaupa tootvate riikide (näiteks Taani ja Rootsi) mõju on Balti turgudest kõige enam tunda Eestis. Praegu on AUGA-l Eestis piiratud müük (RIMI, BIOMARKETi ja STOCKMANNi kauplustes), kuid selle laiendamiseks on käimas paljutõotavad läbirääkimised. AUGA eesmärk on olla kõigis Eesti suuremates jaemüügikettides ja mahepoodides, tarnides nii otse kui ka turustajate kaudu.

Mis on teie eelis konkurentidega võrreldes?

Enamik AUGA toodete tootmiseks kasutatavaid tooraineid kasvatatakse AUGA põldudel ja tootmisahel on täielikult jälgitav alates kasvatamisest kuni lõpptoodeteni. Pakume laia valikut kvaliteetseid mahetooteid mugavas ja keskkonnasõbralikus pakendis. Meie tänapäevane, puhas pakendikujundus on võitnud riiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel mitmeid tunnustusi.

Ettevõtetevahelises konkurentsis on üks AUGA Groupi põhitugevusi võime tarnida laias valikus ja suurtes kogustes mahetooteid ning tootmisahela kontroll ja jälgimine alates kasvatamisest kuni poeriiulile jõudmiseni.

Kõik need tegurid muudavad grupi tugevaks tarnijaks paljude suurte rahvusvaheliste jaemüüja kaubamärgiga tootjate jaoks (suured jaemüügiketid), kes otsivad usaldusväärset laias valikus mahetoodete pakkujat.

Samuti on ettevõttel paindlikkus kasvatada suures valikus eri teravilja- ja köögiviljasorte vastavalt turu suundumustele ja vajadustele.

Kõigil ettevõtte toodetel on järgmised serdid: EU Organic, USDA Organic, BRC, Kosher, Global GAP.

AUGA rakendab jätkusuutlikku ja sotsiaalselt vastutustundlikku ärimudelit. Mida see tähendab ja sisaldab?

Kui asusime mahepõllumajanduse teele, seadsime oma ettevõttele eesmärgi mitte piirduda mahepõllumajanduse nõuetele vastamisega, vaid rakendada jätkusuutliku põllumajanduse veelgi kõrgemaid standardeid.

Alates 2014. aastast, kui toimus üleminek mahetootmisele, on grupp investeerinud uuenduslikesse tehnoloogiatesse rohkem kui 15 miljonit eurot, et muuta protsessid jätkusuutlikumaks, sealhulgas võtnud kasutusele jätkusuutliku minimaalse maaharimise võtted, orgaaniliste jäätmete taaskasutamise, et saavutada eri põllumajandusharude vahel sünergia, mobiilsed autonoomsed päikeseenergial töötavad kanalad. AUGA tulevikueesmärk on saada CO2-neutraalseks ettevõtteks, muu hulgas kõrvaldades kasutuselt fossiilkütuse ja asendades selle enda toodetud biogaasiga.

AUGA Group on üks suurimaid tööandjaid Leedu põllumajandussektoris. 2017. aastal töötas ettevõttes 1152 inimest Leedu eri piirkondadest.

Ettevõte pakub konkurentsivõimelist palka, mis on ligikaudu 10% kõrgem kui Leedu põllumajandussektori keskmine palk. 2017. aastal kasvas keskmine palk Leedu põllumajandussektoris 8,7% võrra ja AUGA Groupis kasvas palk samal ajavahemikul 10,7% võrra.

Ettevõte avaldas esimese jätkusuutlikkusaruande aastal 2017 ja kavatseb selle avaldada igal aastal. 

AUGA missioon on pakkuda mahepõllumajanduslikke toidukaupu, mis on taskukohased. Tavaliselt on mahetooted kallimad. Kuidas saavutada taskukohasust?

Nagu eespool mainitud, on AUGA Group võimeline tarnima väga paljusid eri mahetooteid suurtes kogustes. AUGA toodab mahetooteid õiglase hinnaga, kasutades uusimat tõhusat tehnoloogiat, mastaabisäästu ja eri põllumajandusharude vahelist sünergiat.

Ettevõtte maatükid koondatakse eraldi põllumajandusettevõtete ümber, mis võimaldab kasutada moodsaid ja tõhusaid põllumajandustehnoloogiaid, saada mastaabisäästu ning rakendada tõhusaid logistika- ja ladustuslahendusi.

Palun selgitage, mida tähendab AUGA vertikaalselt integreeritud ärimudel?

AUGA Groupi väärtusahel ulatub tooraine kasvatamisest ja töötlemisest kuni lõpptarbijale suunatud toodete pakkumiseni. Vertikaalne integratsioon tähendab, et AUGA Group on võimeline tarnima mahetooteid ning suudab kontrollida ja võimaldab jälgida tootmisahelat alates kasvatamisest kuni poeriiulile jõudmiseni. Ettevõte kontrollib kõiki protsesse alates kasvatamisest kuni lõpptooteni, sealhulgas nii ettevõttesisest kui ka lepingulist tootmist. Lõpptarbijale suunatud kaubamärgitooted on valmistatud AUGA toodetud toorainetest.

Miks peaksid tarbijad valima mahetooteid?

80% tarbijatest usuvad, et nad saavad oma elu parandada, valides tervislikuma toidu, 75% usuvad, et suurem osa toidust ei ole loomulik ega ökoloogiline, 62% nõustub keelustama pestitsiidide ja keemiliste väetiste kasutamise („Tõde tervise ja heaolu kohta.“ McCann Truths 2015. USA, Kanada, Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Rootsi, Holland, Horvaatia, Leedu).

Tarbijad seostavad mahetoodete tarbimist tervise ja kvaliteediga.

Teine oluline aspekt: mahetootjad tagavad loomade heaolu, mis on tarbijate jaoks väga oluline.

Kümne aasta jooksul on tarbijad rohkem kui kolmekordistanud mahetoodete tarbimist ning nõudlus kasvab jätkuvalt.

Kuidas mõjutab AUGA Leedu keskkonda, võrreldes teiste põllumajandusettevõtetega?

Esiteks ei kasuta AUGA sünteetilisi väetisi, pestitsiide, GMO-d. Ettevõte rakendab minimaalse maaharimise võtteid, mis vähendavad oluliselt CO2 heitkoguseid, kaitsevad bioloogilist mitmekesisust ega kurna maad.

AUGA Groupi visioon on saada CO2-neutraalseks ettevõtteks.

AUGA investeerib juba traktorite ja teiste sõidukite kasutatava fossiilkütuse biogaasiga asendamisesse. Biogaasi tootmine sõnnikust ja puhastatud biogaasi kasutamine kütuses on üks kõige säästvamaid ja tõhusamaid mahepõllumajanduslikke tootmismeetodeid. Võrreldes tavapärase, fossiilkütuseid kasutava põllumajandusega, võib see olla kliimale kuni 148% soodsam.

Kääritusjääki (biogaasi tootmisel tekkiv orgaaniline jääde) kasutatakse tõhusa väetisena meie põldudel, kus kasvatame vilja toiduks ja meie lehmade ja kanade söödaks. Orgaanilise kääritusjäägi kasutamine vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja lisaks sellele suurendab teravilja saagikust.

Kas kasvate ja toodate ainult Leedus või ka sellest väljaspool?

Kogu AUGA toodang (teravili, köögivili, seened, piimatooted ja linnuliha) kasvatatakse Leedus asuvates põllumajandusettevõtetes, lõpptarbijale suunatud kaubamärgitooted toodetakse AUGA toodetud toorainest. Osa lepingulist tootmist meie toorainest toimub väljaspool Leedut (näiteks piimatooted ja rapsiõli).