Keskkonnaministeeriumi juhitav LIFE IP-projekt ForEst&FarmLand kuulutab välja logokonkursi, mille eesmärk on luua kümme aastat kestvale looduskaitseprojektile visuaalne identiteet.

Projekti “Metsa- ja põllumajandusmaastike terviklik majandamine Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitsestaatuse parandamiseks” (2020-2029) eesmärk on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada nii riigi- kui ka erametsades asuvate liikide (olgu lindudest nimetatud nt öösorr, must-toonekurg, metsis, rukkirääk, niidurüdi; kahepaiksetest mudakonn ja kõre; taimedest kuld-käoking, palu-karukell) ja nende elupaikade (märjad ja kuivad metsad, niidud, loopealsed) seisundit.

Samavõrra tegeleb projekt loodusväärtuste parema kaitsega põllumaadel, rakendusuuringutega tolmeldajate – mesilaste ja kimalaste – kaitseks.

Lisaks uuendatakse eramaadel asuvate looduskaitseliselt väärtuslike alade säilimise toetusmeetmete süsteemi, edendatakse inimeste keskkonnaalast teadlikkust, igamehe keskkonnakaitset, keskkonnakaitse kogukonnapõhist juhtimist ja kohapealseid koostöövõrgustikke.

Konkurss

Avalikul konkursil võivad osaleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada kuni kolm ideekavandit.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 2. märts 2020 kl 17:00. Ideekavandid tuleb saata e-aadressil kaidi.tingas@envir.ee. Kavandile lisada idee kirjeldus ja esitaja kontaktandmed (nimi, e-aadress, telefon).
Tingimused logo ideekavandile:

    Kujutised logol peavad olema selged ja üheselt mõistetavad ning inspireeritud projekti tegevustest ja eesmärkidest.
    Logo puhul kasutatakse koos kujutist ja teksti "ForEst&FarmLand“.
    Logo hakatakse kasutatama üldjuhul koos EL Life-programmi logo ja Natura 2000 logoga, kuid ei pea olema nendest logodest inspireeritud.
    Logo peab olema kasutatav trükistel, veebis, reklaampindadel, meenetel jm oluliselt vähendatud kui ka suurendatud kujul.
    Logo tuleb esitada nii mustvalge kui ka värvilisena.
    Logo peab olema tehtud vektorgraafilisena (näiteks .ai, .cdr või .eps) ja esitatud .pdf formaadis.

Esitatud tööde hulgast selgitab võitja keskkonnaministeeriumi žürii.
Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

  •     logo sobivus projekti olemusega;
  •     logo atraktiivsus, originaalsus ja mõistetavus;
  •     logo kasutamise võimalusterohkus.

Ideekonkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 16.03.2020.

I kohta premeeritakse 800 euroga, II kohta 500 euro ja III koht 300 euroga.

Lisaks sõlmitakse konkursi võitnud isikuga visuaalse identiteedi käsiraamatu loomiseks 1800 EUR (+km) suurune leping. Visuaalse identiteedi käsiraamat peab sisaldama logo eri versioonide (värvilise ja mustvalge) esitlust, selle kasutusjuhiseid (sh kirjaplangil, esitlusmaterjalidel, rollup’il, infotahvlitel, meili jaluses, tänukirjas, meenetel jm), kirjatüüpi, graafilisi elemente. Võimalusel ka projekti eestikeelset nime/tunnuslauset.

Sobivate tööde puudumisel on keskkonnaministeeriumi žüriil õigus auhindu mitte välja anda.

Konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest lähevad auhinnatud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad varalised õigused üle keskkonnaministeeriumile.

Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.