Tartu linn toetab tänavu noorsootöö projekte ja programme kokku 83 408 euroga.

Ühtekokku rahastatakse 23 programmi ja projekti ning keskmine toetus on 3382 eurot. Suuremad toetused saavad linnalt MTÜ Tartu Loovuskeskus mitteformaalse õppe programmi elluviimiseks (8208 eurot) ja Jaapani kultuuriklubi Asashio festivali AniMatsuri korraldamiseks (6840 eurot).

Linnalt küsiti toetust nii traditsiooniliste sündmuste ja tegevuste korraldamiseks (Vanem Vend, Vanem Õde tegevusprogramm, festival Moeke jm) kui ka uuenduslike ideede elluviimiseks - nagu näiteks hobuakrobaatika, Noorte Vaimse Tervise Liikumise tegevusprogramm, Capoeira & sotsiaalse tsirkuse ühendtegevuseks. Uued taotlejad on MTÜ Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine ja MTÜ Ettevõtlusküla.

Projektide ja programmide toetuseks esitatud taotluste arv on küll eelmise aastaga võrreldes vähenenud, kuid eraldatav summa on pisut suurenenud (kokku toetatakse neid 77 791 euroga). Veel jaotamata 5617 eurot jääb noorsootöö valdkonna mittetulundusühingute igakuisteks toetusteks.