4.-5. oktoobril toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel EuroBirdwatch2014 osales 40 riiki Euroopast ja Kesk-Aasiast. Eesti linnusõpradelt laekus Eesti Ornitoloogiaühingusse 98 vaatluste nimekirja, mille koostamisel osales vähemalt 320 inimest. Nädalavahetuse jooksul pandi kirja üle 400 000 linnu 167 liigist. Võrdluseks - sügiseste linnuvaatluspäevade viimase kümne aasta parim tulemus on 730 000 lindu ja 170 liiki. Kõige pikemas nimekirjas oli seekord aga koguni 111 linnuliiki, mis on vaatluspäevade rekordi kordamine.

Vaatamata kenale ilmale ei toimunud vaatluspäevade nädalavahetusel suuremat värvuliste rännet. Paljud sisemaal vaatlusi teinud kurtsid, et oli erakordselt vähe linde ja isegi hanesid ei näinud.

Vastuspidiseid teateid tuli selle eest mere äärest, kus just nädalavahetusele langesid sügise parimad arktiliste veelindude rände päevad. See kajastub ka vaatluspäevade tulemustes, kus kõige arvukamateks liikideks olid aul, valgepõsk-lagle, viupart, merivart ja tõmmuvaeras.

Kõige sagedamini vaadeldud liikideks olid siiski tavapäraselt rasvatihane, hallvares, pasknäär, harakas ja suur-kirjurähn.

Suuri haruldusi linnuvaatluspäevadel ei nähtud, huvitavamateks liikideks olid vööt-lehelind, lõunatirk ja vaenukägu. Üsna palju nähti aga rändliike, kes peaks olema meilt juba lahkunud, näiteks ristpart, valge-toonekurg, herilaseviu, suur-koovitaja, mustviires, hall-kärbsenäpp, lepalind, koldvint,kõrkja-roolind, mustpea-põõsalind,kukkurtihane jt.

Neljas kohas vaadeldi ka käesoleva aasta lindu jäälindu.

Linnuvaatluspäevadel nähti ka muud põnevat. Näiteks vaadeldi, kuidas merikotkas valgepõsk-lagle kätte sai ja kuidas sinikael-pardid käisid tammikus tõrusid söömas, leiti üks kaelarõngaga laululuik, kelle rõnga kood õnnestus ka ära lugeda, vaadeldi roostikus ööbimas vähemalt 4500 kuldnokka, Põlvamaal nähti surnud hane juures toitumas koguni kaheksat merikotkast ja ühte kaljukotkast. Kõige erakordsem lugu juhtus aga Viljandimaal, kus otse ühe talu õues lendas noor kühmnokk-luik elektritraatidesse ja hukkus.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki vaatlejaid ning avalike ühisvaatluste juhendajaid: Margus Ellermaa, Eedi Lelov, Linda Metsaorg, Arne Laansalu, Meelis Uustal, Aarne Tuule. Erilised tänud Kristjan Adojaanile ja OÜ 5D Visionile online vaatlusvormi ja tehnilise toe eest.

Linnuvaatluspäevade lõplikud tulemused on Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel www.eoy.ee.

Järgmisel aastal toimub EuroBirdwatch 3.-4. oktoobril.