Londoni olümpiamängude keskkonnamõju jälgiva komitee teatel oli äsja lõppenud olümpiamängud viimaste aegade ühed "rohelisemad“.

Sõltumatu komisjoni "Säästev London 2012“ teatel olid äsjalõppenud olümpiamängud viimaste aegade ühed keskkonnasäästlikumad, kuid samas on veel palju ära teha, et spordi suursündmuse ökoloogiline jalajälg oleks veelgi väiksem, teatas BBC.

Komisjoni esimehe Shaun McCarthy sõnul seadis London väga kõrged keskkonnaalased standardid nendele linnadele, mis tulevikus võõrustavad olümpiamänge.

Eelnevaid olümpiamänge on kritiseeritud nii keskkonnakahjuliku jäätmemajanduse, ehituse ja transpordi tõttu, kuid komisjoni hinnangul suudeti Londoni olümpiamängudel saavutada selles vallas suurt edu.

Nii näiteks seadsid korraldajad eesmärgiks kasutada neljandiku ulatuses taaskasutatavaid materjale ja näiteks Olümpiastaadioni rajamisel kasutati vanu gaasitorusid. Samuti oli komisjon meeldivalt üllatunud, kuivõrd hästi toimis olümpiamängude ajal ühiskondlik transport.

Samas toonitas komisjon, et Londoni olümpiamängude edu keskkonnahoiu ja ka näiteks eetiliste töösuhete vallas seab kõrged standardid tulevikus nendele linnadele, mis võõrustavad olümpiamänge.