Loobu jõele paigaldati Baltimaade esimene kalaloendur. 

Kalalopendur
Kalaloendur Loobu paisjärvel.
Pildistas Aldren Alliksoo.

Keskkonnateabe Keskus  viib läbi vooluvete seisundi parandamise projekti mille raames avatakse kaladele läbipääs või muudetakse olemasolevat paremaks. Selleks ehitatakse kalapääsud, likvideeritakse paisud ja puhastatakse jõesäng varisenud puudest. Rakendatakse mitmeid ökotehnoloogilisi meetmeid nagu kalade koelmualade rajamine, sette eemaldamine jõesängist, kaldapuistu harvendamine.

Loobu paisjärv Loobu jõel puhastati setetest, ehitati 115 meetri pikkune möödaviik-kalapääs, rajati kaladele koelmu ja paigaldati kalaloendur. Kalaloendur on täisautomaatne seade mis  näitab kalade rännet nii üles- kui allavoolu, kala suurust ja  veetemperatuuri. Andmete saamiseks pole vaja kohale minna, loendur töötab GSM võrgus ja loendab kalu 26.oktoobrist alates. Seade on valminud Islandil ja selle maksumus on 35 000 eurot. Kalaloendur on väga oluline abivahend saamaks teada kui palju kalu liigub kudemisaladele.

Projekteerimis-ehitustöid teostas avatud riigihanke võitjana konsortsium Insenerehituse AS ja Terrat AS . FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalvet tegi Vealeidja OÜ. 

Tööd lõpetati novembris 2011 ja maksumus oli  ligi 700 000 eurot.. Projekti rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja viidi läbi Keskkonnaministeeriumi poolt väljatöötatud meetme "Vooluveekogude seisundi parandamine" raames.

Kalaloendur
Kalaloenduri skänner. Pildistas Aldren Alliksoo..