Valitsus otsustas jagada loodus- ja keskkonnahariduskeskustele 150 000 eurot, sest seoses koroonaviiruse leviku ja eriolukorraga ei ole olnud keskustel võimalik õppeprogramme läbi viia.

  • Keskkonnaharidus
  • 1. mai 2020
  • Foto: Iisaku Looduskeskus. Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Koroonaviirusest tekkinud eriolukorra tõttu on  loodus- ja keskkonnahariduskeskused pidanud oma tegevusi ümber korraldama, mis sisuliselt on tähendanud uste sulgemist. Keskkonnaminister Rene Kokk peab oluliseks, Eestis vajalikku mitteformaalset keskkonnaharidust pakkuvad keskused jätkaks oma tegevust vähemalt sama kvaliteediga ka pärast eriolukorra lõppu.

„Eriolukord on veenvalt näidanud, et inimeste huvi looduses viibimise vastu on hüppeliselt kasvanud. Kui on võimalus piiranguid leevendada ja lõpuks sootuks kaotada, siis võib eeldada, et suureneb tung ka keskkonnaõppeprogrammides osalemiseks,“ lisas Kokk.

Valitsuse otsusega eraldatud 150 000 eurot aitab keskustel tasuda tekkinud kulude eest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 8000 eurot.

Toetuse taotleja peab olema ennast registreerinud keskusena keskkonnahariduse portaalis www.keskkonnaharidus.ee ja õppeprogrammid peavad olema läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kvaliteethindamise või on esitatud hindamiseks enne toetuse küsimist. Taotlusi hindab, maksab välja ja kontrollib Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK).

Eestis on üle 100 keskkonnahariduskeskuse, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele õppeprogramme, mis toimuvad keskustes, looduses ja ka virtuaalselt.  Keskused on suureks abiks lasteaia- ja kooliõpetajatele tundide läbiviimisel, toetavad loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist ning panustavad keskkonnateadlikkuse suurendamisesse läbi aktiivõppe.