Pärast aastatepikkust kampaaniat tunnustatakse Belgia põhiseaduses nüüd ametlikult loomade tundevõimelisust. Põhiseadus on Belgia õigusnormide hierarhias ülimuslik ja sisaldab nüüd viidet loomade kaitse ja heaolu tagamiseks.

Pärast elavat arutelu Esindajatekoja täiskogu istungil, sealhulgas põllumajandussektoris tõstatatud muresid, saavutati lõpuks kahekolmandikuline häälteenamus, et täiendus heaks kiita. Belgia on Itaalia, Saksamaa, Luksemburgi, Sloveenia ja Austria järel nüüd kuues Euroopa Liidu (EL) liikmesriik, mis on oma põhiseadusesse lisanud loomad. Väljaspool Euroopat on riike, sealhulgas Šveits, Egiptus, Brasiilia ja India, mis on samuti tegutsenud põhiseadusliku loomade tundevõime tunnustamiseks.

Belgia põhiseaduse artiklisse 7 on nüüd ametlikult lisatud lõik: “Föderaalriik, kogukonnad ja piirkonnad tagavad oma volituste teostamisel loomade kui tundevõimeliste olendite kaitse ja heaolu.”

GAIA, mida toetab enamus (86%) belglastest, on aastaid teinud kampaaniat loomade põhiseadusesse lisamise nimel. Organisatsioonil on hea meel, et loomade heaolu tunnistatakse nüüd Belgia ühiskonnas põhiväärtusena.

Loomade tundevõime on sätestatud ka EL-i tasandi seadustes, kuna Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 13 kohustab ELi liikmesriike käsitlema loomade heaolu olulise kohustusena. Loomi tunnustatakse tundevõimeliste olenditena, tunnistades nende võimet kogeda valu ja kannatusi ning rõhutades moraalset kohustust kohelda neid hoole ja austusega.

Lisaks tugeva sõnumi saatmisele Belgia soovist kaitsta loomade heaolu, peaks sel muudatusel olema ka otsene mõju, sest föderaal- ja piirkondlike parlamentide ning kohalike ametiasutuste määrused peavad olema kooskõlas põhiseadusega. Samuti on loota loomade heaolu käsitlevate seaduste
jõustamise tugevdamist.

See on ajalooline võit GAIAle ja kõigile neile, kes kaitsevad loomade huve. Vaid 30 aastat tagasi oli selline läbimurre täiesti mõeldamatu. Praegu on loomade heaolust saamas omaette põhiseaduslik väärtus, mis ühineb teiste aluspõhimõtetega. See peegeldab suurt muutust ühiskonnas ja toob esile loomakaitse tähtsuse suurenemise Belgias. Just selliste edusammude eest on GAIA võidelnud alates selle asutamisest.