Loovlabori idee sai alguse äratundmisest, et meid kõiki ümbritsevad mitmed vähemuskogukonnad, kelle eripäras peituvaid väärtusi paljud ei märka või mõista; veelgi enam – kellest ei kirjutata just tihti haaravalt ja eelarvamusi vältides. Aga just seda kavatseme teha meie! Identiteete uuriva loovkirjutamise kursusega alustame juba novembri alguses 2009.

Mis kursusel toimub?

Kogemusõppe käigus avaneb osalejatel võimalus tutvuda Eesti erinevate vähemusgruppide põneva mitmekesisusega, samuti osaleda seminaridel koos tunnustatud külalislektoritega. Eesmärgiks seame tekkinud tähelepanekuid lahti mõtestada, et neid kirjutamise kaudu loovalt väljendada.

Kirjutamismeetodite omandamist juhendab Siret Paju, kellel on rahvusvahelised kogemused loovkirjutamise õpetamises. Projekti lõpuks kirjutavad osalejad neile sobivas žanris teksti. Kõik loometööd avaldatakse raamatus, mis ilmub septembris 2010.

Kes peaks kandideerima?

Kandideerima ootame igas vanuses inimesi, kes on huvitatud oma loovuse arendamisest kirjanikuna ja kes identifitseerivad end mõne vähemusgrupiga (näiteks rahvusliku, usulise, rassilise või seksuaalse vähemusega).

Kandideerimistingimuste kohta detailsem informatsioon aadressil: http://loovlabor.wordpress.com/