Eesti taluarhitektuuri märkamiseks, väärtustamiseks ja talletamiseks on välja kuulutatud üleeestiline fotokonkurss „Vana aja maja“.

Fotokonkursi eesmärk on märgata ja jäädvustada Eesti maa-arhitektuuri. Fotokonkursi idee sündis traditsiooniliste ehitusvõtete uurimise, õpetamise ja  tutvustamisega tegeleva MTÜ Vanaajamaja mõttest panna inimesi ise märkama meie esiisade pärandid oma enda kodukandis.

„Fotokonkursiga soovime suunata avalikkuse tähelepanu ilusatele vanadele hoonetele meie enda igapäevases keskkonnas. Kutsume kõiki üles jäädvustama pildile maapiirkonnas asuvaid ehituspärleid, et läbi selle edasi anda Eestimaa ehituspärandi ainulaadsust ja emotsiooni“ kommenteerib Vanaajamaja projektijuht Piret Uus.

Linnades valvab väärtuslikke vanu maju ja nende taastamist Muinsuskaitse ning miljööväärtuslike linna-asumite kaitse on ka ühiskonnas laiemat heakskiitu leidnud. Maal on muinsuskaitse all vaid vähesed palkelamud. Tegelikult on väärtuslikke, tihti ka omanike eest kaitset vajavaid hooneid aga igas külas.

„Soovime juhtida tähelepanu sellele, et vana maja taastamine nõuab oskusi ja selleks, et väärtuslik hoone ka pärast uuenduskuuri väärtuslik oleks, tuleb vaeva näha ja teadmisi omandada“ selgitab Piret Uus.

Konkurss toimub kahes kategoorias:

1) Märka vana maja! Fotod Eesti taluarhitektuuri pärlitest ja põnevatest vanadest ehitusdetailidest. Pildil võib olla mistahes talumajapidamisse kuuluv hoone või mõni vana hoonedetail, millele pildistaja soovib eraldi tähelepanu juhtida. Hinnatakse hoone või ehitusdetaili ainulaadsust ning seda kui hästi vana ehitusdetail on fotoga edasi antud.

2) Ärka, vana maja! Fotod hästi taastatud vanadest majadest või vanade traditsioonide järgi ehitatud uutest majadest. Hinnatakse vastutustundlikku, oskuslikku ja keskkonnasõbralikku taastamist või ümberehitamist. Selles kategoorias võib lisaks taastatud hoonele esitada lisapildi ka hoonest enne taastamistöid. Viimane ei lähe eraldi hindamisele, kuid välja antakse ka eriauhind parimale „enne“ ja „nüüd“ fotopaarile.

„Lisaks kutsume üles saatma meile vanu fotosid palkehituse tööprotsessist ja vanadest palkehituse tööriistadest! Need ei osale küll konkursil, kuid kannavad hästi edasi konkursi eesmärki“ lisab Uus.

Konkursist kutsutakse osa võtma nii profifotograafe kui ka asjaarmastajaid. Žürii hindab nii pildil kujutatu ehituslikku väärtust ja vastavust teemale kui ka foto tehnilist kvaliteeti. Kõik konkursile laekunud pildid talletatakse Eesti Rahva Muuseumis ja parimatest fotodest avatakse näitus Vanaajamaja Koolituskeskuses Moostes.

Fotode saatmise viimane tähtaeg on 30. oktoober 2014. Võistlusel osalemiseks tuleb saata fotod märgusõnaga „Fotokonkurss“ e-postile fotokonkurss@vanaajamaja.ee. Kategooriate esikolmikud valib välja 3-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad Heiki Pärdi (Eesti Vabaõhumuuseum), Jarek Jõepera (fotograaf), Ragner Lõbu (MTÜ Vanaajamaja). Võidutööd kuulutatakse välja 10. novembril 2014. 

Konkursi auhinnafond on 1000 eurot, mis antakse välja fototarvete või -teenustena. Fotokonkursi algataja ja läbiviija on MTÜ Vanaajamaja koostöös Eesti Fototurismi Keskusega. Fotokonkursi läbiviimist toetab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Täpsem teave: www.vanaajamaja.ee

  QGRWPEDQ