Keskonnaamet kutsub kõiki 14–19aastaseid noori osalema fotokonkursil „Paksult pahandust Virumaa vetes“.

Paisu taha lõksu jäänud lõhe, kinni kasvanud järv, fenooliga saastunud soo ja põlevkivitööstuse jääkidest mürgiseks muutunud jõed – ei tundu just erilised fotomagnetid, ega? Kõik need on näited sellest, kuidas inimtegevus on mõjutanud veekogu ja sealsete asukate käekäiku. Just selliste olukordade ülesvõtteid me oma fotokonkursil näha soovime.

Konkursile on oodatud fotod nii inimese tegematajätmiste kui ka liigse agaruse tagajärjel tekkinud probleemidest Virumaa veekogudes. Piltlikult öeldes: mida inetum olukord kaadris, seda uhkem.

Konkursi eesmärk on näidata ja teadvustada, milliseid negatiivseid jälgi on inimese tegevus Virumaa veestikele jätnud. Jäädvusta Virumaa veekogude seisund ja saada pilt foto@keskkonnaamet.ee mitte hiljem kui 1. novembril 2020. Fotod avaldame oma kodulehel ja uhkemate tööde autoreid autasustame järgmisel aastal kahepäevase fotokursusega.

Lähem info.