Haridus oli mõttetalgutel üks enimarutatud teemasid, mis andis tunnistust suurest huvist uuenduste vastu selles valdkonnas.

Arutelu sissejuhatuses rõhutas TÜ haridusteaduskonna prodekaan Jüri Ginter, et aeg on mõttetalgute jaoks küps. Üheltpoolt on purunenud illusioon valmislahenduste olemasolust välismaal, mida on võimalik lihtsalt üle tuua Eesti haridusse. Teisalt on 1. mai mõttetalgute tulemusena tekkinud rühm eestvedajaid, kel on ideid ja tahtmist leida uusi viise hariduselu parendamiseks ning vastavate ettepanekute väljatöötamiseks. ³ Meie koolides on palju uudseid lahendusi, mis vajaksid analüüsimist, tutvustamist ning toetamist. Sellele viitasid ka arvukad asjalikud ettepanekud 1. mai mõttetalgutel,² lisas Ginter.

Viie tunni jooksul arendati edasi juba varem esitatud ettepanekuid, näiteks kuidas eraldada riiklikust õppekavast üldisem osa ja võimaldada riigis õpetada mitme erineva õppesüsteemi alusel, sealhulgas Waldorf-koolid, ³Hea algus², valdkondade kaupa õpetamine. Samuti esitati laiemale üldsusele uudsemaid ideid, näiteks eriprogramm elukogenud inimestele õpetajakoolituse korraldamiseks ja õpetajatele võimaluse andmine mõjutada õppevahendite sisu.

Osa rühmi arutles ka selle üle, kuidas arendada loovust ja vähendada õpilaste väljalangevust. Samuti oli kõne all mõttetalgute metodoloogia tähendus ja mõttetalgute tulevik.

Kauaaegne koolijuht ja praegune poliitik Helmer Jõgi tunnistas arutelu lõpus, et mõttetalgutest pole paremat vahendit rahva hulgas tärganud suurepäraste ideede elluviimiseks.

Täpsem ülevaade arutelust ning edasistest sammudest leiab peatselt foorumist aadressil http://talgujad.forum.co.ee/talgujate-foorumid-c1/.

Järgmine Minu Eesti töötuba hariduse teemal on planeeritud 22. augustiks Tallinnasse. Veel on Minu Eesti töötoad ettevalmistamisel töötuse vähendamise, demokraatia, ettevõtlikkuse arendamise ja prügistamise teemadel.

Minu Eesti mõttetalgud toimusid 1.mail, kust võttis osa üle 11 000 inimese.

Paljud mõttetalgute väljakäidud ideed on juba teostunud või ettevalmistamisel. Minu Eesti mõttetalgutel teostunud ideedest on valmimisel saatesari.