Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel valmis uue Maa- ja Ruumiameti visioon, mille kohaselt alustab uus amet tööd hiljemalt 2025. aasta alguses ning annab olulise tõuke kogu riigi maa- ja ruumivaldkonna korrastamisele.

  • Maamajandus
  • 7. detsember 2023
  • Foto: Läänemeri Haapsalus / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Ameti loomise ning maa- ja ruumipoliitikaga seotud muudatuste eesmärk on tuua elukeskkonna, maa- ja ruumivaldkonna kompetents ja andmed ühte kohta, et luua võimalused paremateks ruumiotsusteks. Maa- ja Ruumiametisse (MaRu) koonduvad praegu eri ministeeriumides ja ametites laiali olevad ülesanded, mis on seotud maakasutuse ja -korralduse, ehituse, planeeringute, arhitektuuri ning elukeskkonnaga.

„MaRu toob ühe katuse alla kokku killustunud ülesanded. Mitu aastat kestnud ettevalmistuste, koosloome ja uuringute tulemusel on valminud terviklik ja põhjalikult läbi kaalutud kontseptsioon, kuidas MaRu saab muutuda riigi maa- ja ruumipoliitika elluviijaks ning valdkondlikult tugevaks eksperdiks ja nõuandjaks kodanikele, riigiasutustele, ettevõtetele ning omavalitsustele,“ ütles Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban.

Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo lisas, et praegu on riigil palju erinevaid andmeid, mida ei kasutata ega väärindata maksimaalselt. „Nii tuleb maatoimingute, ehitisregistri või planeeringutega seoses pöörduda paljude asutuste poole. MaRu toob ruumiandmete toimingud ühte aknasse ning aitab digitaristut e-riigi järjekordse eduloona terviklikult arendada. Head andmepõhised otsused annavad lisaplussi ka riigis seni puudunud ruumiloome strateegiaüksusele, et elukeskkonda süsteemselt ja teadmistepõhiselt arendada,“ märkis Jaanisoo.

Kui kontseptsioon saab valitsuse heakskiidu, hakkab MaRu tööle hiljemalt 2025. aasta algusest. MaRu loomise arutelu on valitsuses kavas selle aasta detsembris; pärast seda saab edasi liikuda praktiliste ettevalmistustega, nagu struktuuri väljatöötamine, seotud seaduseelnõude ettevalmistamine, personaliotsuste analüüs. Praegu on kavas uude ametisse liita üle 400 ametikoha eri  ministeeriumidest, Maa-ametist ning Põllumajandus- ja Toiduametist.

Muudatust on kavandatud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel, koostöös Kliimaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maa-ameti ja Põllumajandus- ja Toiduametiga. MaRu kontseptsioon on välja töötatud tihedas koostöös huvirühmade ja partneritega, kellega on korraldatud arutelusid ning viidud läbi kirjalikud konsultatsioonid.

MaRu loomine põhineb valitsuse tegevusprogrammis toodud ülesandele ning strateegias „Eesti 2035" seatud eesmärkidele.