Mittevastavusi tuvastati peamiselt suitsutatud lihatoodetes, kus esines polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ületusi. Lisaainete puhul oli enim rikkumisi seotud märgistusega.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kaisa Orgusaare sõnul teostab amet saaste- ja lisaainete seireid igal aastal. „Eelmisel aastal analüüsiti saasteainete seire raames 362 proovi ning lisaainete seire käigus 72 proovi. Mõlema seire raames tuvastati ka nõuetele mittevastavusi,“ kirjeldas Orgusaar.

Saasteainete kontrolliprogrammi puhul tuvastati enim nõuetele mittevastavusi tootmisprotsessi käigus tekkivate saasteainete, polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja akrüülamiidi, seast. „Probleemseks tootekategooriaks osutusid taas traditsiooniliselt suitsutatud lihatooted, kus 36-st proovist tuvastati rikkumisi lausa 14 proovis. Kõikide piirnormiületuste puhul peatati tootmine ja müük vastavas suitsuahjus suitsutatud toodetele, kuniks kordusproov oli nõuetekohane,“ selgitas Orgusaar. „Samas on hea tõdeda, et raskemetallide, dioksiinide, mükotoksiinide ja nitraatide sisalduses mittevastavusi ei tuvastatud.“

Lisaainete kontrolliprogrammi käigus tuvastati kahel juhul tuunikalas liiga suures koguses askorbiinhapet ja askorbaate ning ühel juhul tuvastati lubamatu bensoehappe ja bensoaatide kasutamine granaatõunamahlas. Lisaks uuriti lisaainete ning lõhna- ja maitseeainete kasutamist ka toidukäitlejate juures plaaniliste kontrollide raames.

„Rikkumisi tuvastati vastavalt 13 ja kahel korral. Rikkumised olid seotud värvaine erütrosiin kasutamisega toidulisandites, kus selle kasutamine ei olnud lubatud, samuti lisaainete märgistuse ja säilivusega. Lõhna- ja maitseainete puhul tuvastati puudusi märgistuses. Ettevõtteid kohustati toodang turult tagasi kutsuma,“ täpsustas Orgusaar.

Põllumajandus- ja Toiduamet teostab saasteainete ja lisaainete seiret igal aastal. Eesmärgiks on kontrollida saaste- ja lisaainete esinemist toidus. Saasteainete puhul on fookuses keskkonna, põllumajanduslikud ja tööstuslikud saasteained. Lisaainete puhul analüüsitakse looduslikke, loodusidentseid ja sünteesi teel saadud lisaaineid. Saasteained mõjutavad toidu kvaliteeti ja võivad avaldada inimese tervisele kahjulikku mõju. Lisaainete suuremates kogustes tarbimine võib tekitada allergiaid ning nõrgendada immuunsüsteemi.

Saasteainete aruanne on leitav siit ja lisaainete aruanne siit.