Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) korraldas aasta parima maakonnaprojekti väljaselgitamiseks 2015. aasta kevadel esmakordselt rahvahääletuse. Valida sai 75 projekti vahel, mis kõik valmisid 2014. aastal. Igas Eestimaa maakonnas selgitati viie nominendi hulgast rahva lemmik. Bioneer otsustas uurida, kuidas võitjatel läheb ja mida KIKi projektidest õpiti. Hiiumaal autasustati Palade Loodusriduskeskust. Küsimustele vastas Karin Poola.

Palade keskuses viidi aasta jooksul läbi rohkelt õppeprogramme, seminare, loodusretki ja töötubasid, millest sai osa sadu suuri ja väikseid inimesi. Looduskeskuses läbi viidud õuesõppeprogrammid aitasid looduses kinnistada koolis saadud teadmisi.

Missuguseid projekte loete kõige õnnestunumateks?

Siin on mitu võimalust. Loomulikult neid, mis on üldharivad, kuhu tullakse hulgi ja peredega. Näiteks igasügisesed seenenäitused, loodusõhtud looduskeskuses, linnulauluhommikud.

Õnnestunuks loen tegevusi õpilastega, kui näen, nende silmad säravad ja nendel on tore ja huvitav tegutseda. Praktilised tegevused, laboriruumis on väga populaarsed, samuti tiigielustiku uurimine Suuremõisa pargis. Siinkohal võiksin peaaegu kõik looduskeskuse programmid üles lugeda. 

Programmidega on seesugune lugu, et püüan nende läbiviimisel lähtuda just sellest grupist kes parasjagu kohal on. Loominguline lähenemine meeldib mulle ja lastele. Uue suuna Palade looduskeskuse tegevustele andis labori ja kivimite õppehoone valmimine.

Laste teadusklubi, kuhu kogunesid lapsed üle Hiiumaa, loen siiski läbi aastate kõige paremini kordaläinud ettevõtmiseks. Lisaks tegevustele õppeklassis, laboris, Kivimite õppehoones ja loodusradadel kutsub loodushuvilisi avastama Hiiumaa loodusmaastikke.

Palade looduskeskuse programme siduvaks teemaks on Hiiumaa maastikud, inimese osa nende kujunemisel ja kaitse. Hiidlasena ja bioloogina tunnen saart  ja saare maastikke hästi .

Kes ja kui palju külastab Palade looduskeskust?

Palade looduskeskust külastab aastaringselt paar tuhat inimest. Hea on tõdeda, et Palade looduskeskuse on valinud loodusõppeks lisaks hiidlastele (igas vanuserühmas), ka saarlased ja mandrimaa inimesed. Programmidel on osalenud ka Peterburi ja Pihkva koolide õpilased.

Palade Loodushariduskeskuse tõsine ja väga tihe töögraafik algab augustis ja lõpeb juunis. Talvist madalseisu polegi olemas. Kõige ägedamad kuud on aprill, mai ja juuni.

Kes on keskuse koostööpartneriteks?

Hiiumaa on väike ja teistest pisut eemal. Kuidagi ei tahaks öelda, et ääremaa, aga küllap ta siiski seda on. Saarel on koostöövõrgustik olemas. Väga tegus ja tulemuslik on koostöö kõikide koolidega, lasteaedadega, Hiiumaa Muuseumiga, Eesti Ornitoloogiaühinguga, matkaklubiga MUKU jne.

Palju häid ideid ja materjale olen saanud Eesti Loodusmuuseumist, Tallinna Loomaiast, RMK Sagadi looduskeskusest.  Ametlik looduskeskuse koostööpartner on Hiiumaa keskkonnaamet, kellega koostöö on aktiivne ja tulemuslik.

Palade looduskeskus on uutest koostööpartneritest alati huvitatud. Tahaksin täiustada laste praktilisi tegevusi looduskeskuse laboris, õppeprogrammid kivimite õppehoones ootavad täiustamist. Tean, et nendes valdkondades on tugevaid tegijaid kellega koostöö oleks huvitav. Meelsasti teeksin koostööd Saaremaa Geopargi ja TTÜ Särghaua õppekeskusega.

Kas riik toetab?

Eestis on keskkonnaharidust pakkuvate asutuste võrk üldiselt paigas. Selle eesmärgi nimel tehtud töö ja kulutatud raha on suur. Riigipoolset toetust näen looduskeskuses töötava(te) inimese palgafondis. Kindlasti on projektipõhisus selles töös omal kohal, aga mitte nii suures ja määravas ulatuses.

Kas Eestis tegutsevad looduskeskused ei võiks töötada ühtsetel alustel?

Palade LHK on Pühalepa valla keskkonnaharidust pakkuv asutus, mis pakub tegevusi kõigile hiidlastele ja laiemaltki. Haldusreformi tulemusena võivad liituda vallad, kaduda rahastus ja tehtud töö võib kaduda. Riigipoolne kas või miinimumpalk tagaks kindlustunde ja järjepidevuse.

Kuidas sujub koostöö Hiiu Folgiga?

Palade Loodushariduskeskus kannab oma tegevustes Biosfääri Programmiala ideed, mille põhiteljeks on inimene ja loodus läbi rohemajanduse, pärandkultuuri ja loodushoiu. Valminud kivimite õppehoone Soera Talumuuseumi lähedal tundus olema suurepärane koht Hiiu Folgi raames toimuvate kontsertide ja loodussõhtute korraldamiseks.

Rääkige palun mõni hea lugu!

Kõige mõnusamad ja elamuslikumad hetked tekivad väikeste loodushuvilistega. Väikese siili rada Soera talumuuseumi maadel on eelkõige mõeldud lasteaia lastele. Emmaste Lasteaia laste jaoks sai minust sügisel siilikese emme. Mulle see meeldib.

Põnevad on väljastpoolt Eestit saabuvad külastajad. Kõige esinduslikumad on olnud Eestis resideerivad suursaadikud. Päris uhke tunne oli neile tutvustada, korraliku laboritehnikaga varustatud, praktilisi töid laboriklassis.

Kas Palade keskus elavdab majandust?

Ei oska kahjuks sellele küsimusele vastata. Tahaksin muidugi loota, et läbi rohemajanduse ideede propageerimise tekib huvi Hiiumaal tegutsemiseks. Töökohti otseselt looduskeskuses peale juhataja  ei ole, Küll aga sõlmin käsunduslepinguid KIK projektide raames oma ala parimate tundjatega ja transpordifirmadega.

Missugused on tulevikuplaanid?

Järgmise aasta plaanis on uue Läänemere elustikku  tutvustava programmi koostamine, KIK toetus on sellele juba olemas, looduskeskuse Kivimite õppehoone ekspositsioon saab täielikult valmis ja ootab rakendust täismahus rakendust. Palju mängu- ja mõtteruumi annavad keskkonnaameti kaudu saadud uued õppevahendid.

Eestis ei ole kuigi palju, kui üldse, ühe omavalitsuse poolt loodud ja edukalt tegutsevat looduskeskust. On suurepärane kui  väikeses kogukonnas väärtustatakse keskkonnaharidust. Euroopa Regionaalfondi, KIK ja Pühalepa valla omaosaluste toel on loodud suurepärane võimalus edasiliikumiseks ja ideede arenguks.