Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) korraldas aasta parima maakonnaprojekti väljaselgitamiseks 2015. aasta kevadel esmakordselt rahvahääletuse. Valida sai 75 projekti vahel, mis kõik valmisid 2014. aastal. Igas Eestimaa maakonnas selgitati viie nominendi hulgast rahva lemmik. Bioneer otsustas uurida, kuidas võitjatel läheb ja mida KIKi projektidest õpiti. Tartu maakonnas sai auhinna Tartu Keskkonnahariduse Keskus, mis on rohkem tuntud kui Tartu Loodusmaja. Küsimustele vastas auhinnatud projekti juht Helle Kont.

Digitaalajastule kohaselt töötasid Palupõhja ja Muraste looduskoolid välja kaheksa õuesõppeprogrammi, mis tahvelarvutite ning nutitelefonide kaasamisega aitaks lastes äratada huvi looduse vastu. Näiteks varasema paberi asemel said õpilased täita vaatlusprotokolle tahvelarvutis või siis välimäärajate asemel loomaliike tuvastada digimäärajatega.

Miks otsustasite lastele pakkuda digitaalset loodusõpet?

Parimad ideed sünnivad ikka koostöös. Nii on ka see mõte alguse saanud looduskoolide õpetajate ning IT-inimeste mõttevahetustest.

Infotehnoloogia kiire areng on loonud palju võimalusi tahvelarvutite ja nutiseadmete kasutamiseks, see on noortele atraktiivne. Looduse praktiline tundmine seoses linnastumisega aga on pidevalt vähenenud.

2012. aastal alustasime koostööd Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Palupõhja looduskooli, Muraste looduskooli ja IT-arendusega tegeleva OÜ Walk & Learni juhi Marko Petersoniga. Meie ühine soov oli lapsi viia vahetult loodusesse, metsa ja rabaradadele, et neil oleks huvitav nutiseadmeid näppides õppida loodust tundma.

2013. aastal alustasime projektiga „Digitaalse õuesõppe vahendi väljatöötamine Palupõhja ja Muraste looduskoolides“. Lühidalt kutsume seda projekti DigiPaMu.

Mida siis tegelikult ära tehti?

Kahe aastaga valmis kaheksa õppeprogrammi (igale kooliastmele üks Muraste ja üks Palupõhja looduskooli lähistel), kumbki looduskool sai kaheksa tahvelarvutit, milles on nende programmide jaoks kohandatud rakendused, mis loodusrajal aitavad erinevaid ülesandeid lahendada ja küsimustele vastata.

Koolitati 26 programmijuhti, kes on pädevad lapsi juhendama ja õppeprogrammidest võttis osa 729 last Eesti erinevatest koolidest: Missost, Tartust, Ülenurmest, Keilast, Tallinnast, Kuusalust ja mujalt.

Tahvelarvuti aitab õpilastel looduses teha rühmatööd, kasutada plaani, kaarti, GPS positsioneerimist, lihtsaid määrajaid taimede ja loomade tundmaõppimiseks, pildistada ja filmida loodusobjekte, teha mõõtmisi ja vastata küsimustele. Kõiki õppetulemusi näeb ka õpetaja ning saab neid lihtsasi hinnata. See säästab paberikulu töölehtede paljundamiseks, on paindlik ja jätkusuutlik, sest õpetajad saavad lisada uusi huvitavaid ülesandeid.

Kas projekti rahastajatega oli suhelda lihtne või keeruline?

KIKi projektide nõuded on üsna keerulised ja detailsed. Püütakse ju samade nõuete alla seada nii laste looduslaagreid, teadusuuringuid kui ka suuri investeeringuprojekte. Aga Tartumaa keskkonnateadlikkusega tegelevad organisatsioonid on õnnelikud, kuna meiega suhtleb KIKi poolt Tartu esinduse projektispetsialist Gea Kiiver, kes on lõputult kannatlik, abivalmis ja konstruktiivne.

Mida andis projekt Tartu Keskkonnahariduse Keskusele?

Meie oleme saanud uued kogemused ja oskused digivahendeid kasutada. Oleme saanud uued põnevad õppeprogrammid, mida saame ise edasi arendada.

Tahvelarvutite näol oleme saanud võimaluse kasutada ajakohaseid vahendeid ja selle kaudu suurendada laste huvi looduses käimise vastu, parandada looduse tundmist, mis omakorda suurendab loodusest hoolimist.

Selle projekti tulemusel on meie õpetajad teadlikumad ja oskavad kasutada tahvelarvuteid õppetöös.

Kuidas on inimesed digiõppe vastu võtnud?

Tahvelarvutite kasutamine ei ole kõikidele õpetajatele huvi pakkunud, aga siiski paljudele noortele ja eriti lastele. Õpilased on ise väga leidlikud ja lähevad IT-arenguga kiiresti kaasa. Mitmed koolid on samuti huvi tundnud, kuidas tahvelarvuteid õppetöös kasutada. Jagame oma kogemusi meeleldi kõigiga.

Mis plaanid on Tartu Keskkonnahariduskeskusel sel kooliaastal?

Järjest rohkem pöörame tähelepanu lastega peredele ja kutsume loodusmajja tegutsema ka eelkooliealisi lapsi.

Septembris alustavad huviringid ja uue hooga lähevad käima loodushommikud, kus lapsed saavad koos vanematega taimi ja loomi tundma õppida. Eelmisel hooajal käisid lastel külas deegud, küülikud, poni ja kanad, uuriti põhjalikumalt ka kalu. Koolilastele pakume linnalähedases talus koduloomade õppeprogrammi.

Koolidele pakutavate õppeprogrammide seas on uus keskkonnasõbralikku ehitust tutvustav programm, mis on üles ehitatud Tartu loodusmaja näitel ja toimuvad ka kõik seni koolide poolt kõrgelt hinnatud programmid nagu tarbetaimed loodusmaja talveaias, Läänemere ökosüsteem, vee ja mullaelustik jt. Soovijatele viime õpet läbi loodusradadel.

Täiskasvanutele ja peredele on tulemas septembrikuus keskkonnabussi sõidud ja erinevatel teemadel loodusõhtud.

Soovitame liituda meiega Facebookis või tellida oma e-postkasti Tartu loodusmaja uudistelist (kirjuta oma soovist info@teec.ee). Jälgige meie tegevusi Tartu loodusmaja blogis või  kodulehel.

Andke lugejatele mõni hea soovitus?

Julgustaksin õpetajaid kasutama rohkem kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid koos õpilastega loodusvaatluste tegemisel ja avastuste salvestamisel.


Mida arvate võitnud projektist?

Vastab KIKi Tartumaa esindaja Gea Kiiver:

"Projekti idee, et kasutada kaasaegseid tahvelarvuteid õuesõppes, oli väga uuendusmeelne. See projekt erines teistest projektidest ja jäi kohe silma.

Paljudele õpilastele on digitaalsed nutiseadmed igapäevased ning nende kasutamine keskkonnaalaste teadmiste andmisel muudab õppimisprotsessi kindlasti atraktiivsemaks.  See on hea võimalus tuua õpilasi looduse juurde, kasutades selleks ära nende huvi digimaailma vastu ja samas arendada ka nende infotehnoloogilisi oskusi.

Tahvelarvutitega läbitavad õppeprogrammid on keskkonnavaldkonna õpetöös üheks heaks täienduseks ning tundub, et need on väga hästi vastu võetud."


Loe Maakonnasipelga konkursi kohta!