Tänavusel taotlusperioodil esitati mahepõllumajandusega alustamiseks Põllumajandusametile 177 taotlust kokku umbes 17000 ha maaga. Kuigi võrreldes eelmise aastaga on taotlejate arv veidi väiksem, võib siiski tõdeda, et huvi mahetootmise vastu pole vaibunud.

Tegelikke mahetootmisega alustajaid on tõenäoliselt lõpuks veidi vähem, sest leidub ka neid, kes taotluse tagasi võtavad või jäävad mingil põhjusel tunnustamata. Samuti on taotlejate hulgas 5 maheettevõtet, kes lisasid tootmisvaldkonnana seemnekasvatuse.

Kõige rohkem oli alustajate hulgas ainult taimekasvatusega tegelevaid ettevõtteid (85), taime- ja loomakasvatust soovis mahedana tunnustada 79 ettevõtet. Vaid mõnel ettevõttel oli tegevusalana märgitud veel seemnekasvatus või mesindus. Kaugelt kõige rohkem  tunnustamise taotlusi esitati Tartumaal (27), rohkem oli neid veel Pärnu- (19), Võru- (18) ja Viljandimaal (17). Kõige vähem, ainult neli mahetootjat, tuleb juurde Hiiumaal. Arvestada tuleb aga sellega, et suur osa sealsest põllumajandusmaast on juba praegu mahe.