Rasked ajad majanduses avaldavad mõju ka loomade varjupaikadele. Käesoleval aastal on inimeste tehtud annetuste keskmine suurus vähenenud, samal ajal kui varjupaikadesse sattunud loomade koguarv on tublisti suurenenud.

Viljandi, Pärnu, Võru, Valga ja Virumaa kodutute loomade varjupaiku ühendava Varjupaikade MTÜ juhi Triinu Priksi sõnul tähendavad kohalike omavalitsuste väiksemad toetussummad, annetuste vähenemine ja ülalpeetavate loomade arv Varjupaikade MTÜle seda, et sel aastal on ühe looma kohta üle kolmandiku võrra vähem raha kasutada kui näiteks 2009. aasta teisel poolaastal. „Me oleme praegu tõesti raskes seisus – peame leidma kiiresti kuskilt lisavahendeid või oleme sunnitud hakkama loomi magama panema, sest kõikide loomade ülalpidamiseks pole lihtsalt raha,“ rääkis Priks.

„Me oleme tänulikud igasuguse abi eest, mida meile soovitakse pakkuda. Kuigi meie veebiperemehe projekt on seni olnud edukas, siis sinna paneme loomad, kelle situatsioon on mingil põhjusel eriti keeruline,“ selgitas Priks. Hea tervisega loomade ülalpidamiseks, kellele on vaja teha veidi vähem rahamahukaid protseduure, saadakse tema sõnul raha enamasti üldistest annetustest Varjupaikade MTÜ-le või konkreetsele varjupaigale Pärnus, Viljandis, Valgas, Võrus või Virumaal.

Kohalikel omavalitsustel on kohustus iga looma toidu ja peavarju eest varjupaigale toetust maksta vaid esimesed 14 päeva, misjärel tuleb edasised ülalpidamiskulud leida varjupaigal endal või loomad hukata.

Varjupaikade MTÜ Viljandi, Pärnu, Võru, Valga ja Virumaa varjupaikades leidis eelmisel aasta peavarju üle 650 koera ja 1600 kassi, kelle kohta leiab infot aadressil www.varjupaik.ee.