Matsalu looduse 60. kaitsmisaastat tähistatakse 21. septembril Penijõe mõisas toimuva juubeliüritusega „Matsalu jäljed filmikunstis“.

Tänavu täitub 60 aastat ajast, mil moodustati Matsalu rahvuspargi eelkäija Matsalu riiklik looduskaitseala. Aastapäeva tähistatakse Matsalu rahvusvahelise loodusfilmide festivali raames toimuva juubeliüritusega, kuhu on oodatud kõik endised ja praegused Matsalu rahvuspargiga seotud tegutsejad, teadlased ja teised loodushuvilised. Penijõe filmiõhtul saab näha vanu filme Matsalu loodusest ning kuulda filmitegijate ja endiste looduskaitsetöötajate kommentaare Matsaluga seotud kogemustest. 

„Matsalu rahvuspargi looduse ja inimese koostöö on aegade jooksul muutunud ja sellest lähtuvalt on  ka looduskaitseline tegevus muutustega kaasas käinud. Aeg-ajalt on vaja aga kohtuda ja mõtestada möödunut, et mõista, mis on väärtuslik ja kuidas siinset looduskaitset korraldada ja suunata ka tulevikus," ütles Keskkonnaameti looduskaitse nõunik Kaja Lotman, kes on Matsalus tegutsenud üle 25 aasta.

Matsalus on loodus toiminud koos inimesega, üksteist kaitstes. Asjata ei nimetata Matsalu tähtsamaid alasid poollooduslikeks – ilma mõõduka inimtegevuseta ei säiliks avarad luhad, rannakarjamaad ja puisniidud, mis on koduks paljudele haruldastele looma-, linnu- ja taimeliikidele.

„Ka tänavu on ulatuslikud luha- ja rannaniidud täitunud rändlindude parvedega, kes valmistuvad pikaks lõunamaa lennuks. Seega on praegu just parim aeg ühendada filmielamused linnuvaatlustega Matsalu vaatlustornides,“ soovitas Kaja Lotman.

Täpsem lisainfo sündmustest on leitav Keskkonnaameti kodulehelt.

11. juulil 1957. aastal loodi Eestis Looduskaitse Valitsus ning asutati neli riiklikku looduskaitseala: Matsalu, Nigula, Vaika ja Viidumäe. Matsalu rahvuspark loodi looduskaitseala põhjal 10. mail 2004. a kaitsmaks Lääne-Eestile iseloomulikke kooslusi ning Väinamere loodust ja kultuuripärandit.

Matsalu rahvuspark kuulub üleeuroopalisse Natura 2000 kaitsealade võrgustikku ning on Euroopa üks tähtsamaid linnukaitsealasid. Ligi 500 ruutkilomeetrise pindalaga rahvuspark on arvatud rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalade hulka ning on tunnustatud Euroopa kaitsealade diplomi ja säästva turismi sertifikaadiga.