Keskkonnaagentuur on Reaalajamajanduse metsaprojektis alustanud erinevate asutuste metsainfo koondamist ja avaldamis Keskkonnaportaalis. Eesmärk on tuua võimalikult suur osa olemasolevast, kuid erinevate asutuste andmebaasides paiknevast metsainfost ühte kohta.

Metsainfo koondamine ja avaldamine Keskkonnaportaalis võimaldab pakkuda huvilistele suuremat kasutajamugavust ja kiirendab andmete leidmist ning töötlemist. Nii on tagatud avatud, läbipaistev ja veelgi parem ülevaade Eesti metsade kohta, mis põhineb võimalikult värsketel andmetel.

Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk ütles, et Keskkonnaportaalis on nüüd avaldatud Keskkonnaameti koostatud ülevaated esitatud metsateatiste ja metsakaitseekspertiiside kohta. „Eraldi avaldatakse metsateatised ja metsakaitseekspertiisid kaitstavate alade osas. Lisaks üldisele kokkuvõtvale infole on eraldi töölehelt võimalik teha ka erinevaid päringuid metsateatiste ja metsakaitseekspertiiside kohta ning leida ennast huvitava piirkonna kohta infot,“ selgitas Etverk.

Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri koostöös jätkub metsaandmete avaldamine keskkonnaandmeid koondavasse portaali kogu 2024. aasta vältel. Kogu Reaalajamajanduse metsaprojektist saab täpsemalt lugeda Keskkonnaagentuuri blogist.