Seitsme mehe ja kahe naise metsapöördumine oli eile arutusel Riigikogu keskkonnakomisjonis. Pöördumise algatajate hulgas oli ka Maavalla Koja esindajaid. Selle teksti andis möödunud aasta 20. juunil Riigikogu esimehele Henn Põlluaasale üle üks algatajatest, Maavalla Koja vanem Madis Iganõmm. Pöördumine kogus keskkonnas Rahvaalgatus.ee 2262 toetusallkirja.

  • Arvamused
  • 21. jaanuar 2021
  • Foto: Riigkogu hoone. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Pöördumises nõutakse lageraiete keelamist rahvusparkides, looduskaitsealadel ja loodusparkides, raierahu 15. aprillist kuni 15. juunini linnustiku kaitseks ja metsaga seotud otsuste kujundamisel määravat sõnaõigust looduskaitsjatele ning nendega koostööd tegevatele teadlastele. Tehti ka ettepanek muuta metsandusse puutuvaid õigusakte nii, et metsalooduse kahjustamine ei oleks enam seaduslik. Mingile reaalsele tulemusele Keskkonnakomisjoni avalikul istungil ei jõutud.

Arutelul osalenud metsaomanik Rainer Kuuba tõdes, et nagu tavaliselt, tegelesid arutelul osalenud Eesti Erametsaliidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu esindajad looduskaitsjate halvustamisega ja seadustatud metsarüüstamise õigustamisega. Veidi pidurdas nende ülbust Maaülikooli teadlaste analüüs, millest järeldus kindlalt, et raiemahtude samal tasemel säilitamine on pikemas perspektiivis võimatu. Rainer Kuuba lisas: „Eesti Erametsaliit esindab suurtootjaid, mitte minusuguseid väikeomanikke.“

Pöördumise eestkõneleja Artur Talvik tõdes, et metsanduse alane dialoog on umbe jooksnud. „Eesti metsandus vajab pelletitootmise asemel innovatsiooni. Oleks vaja poliitilist julgust suunata debatt teistele alustele. Kui siiani on peetud ressursi kasutamist progressi eelduseks, peaks jõudma selleni, et innovatsioon ja progress on ressursi kasutamise eeldus.“ Tuleb otsida lahendusi, kuidas saada suuremat lisandväärtust väiksemate raiemahtudega. Talvik avaldas ka lootust, et kuigi lugematud petitsioonid ja allkirjade kogumised on siiani tulemusteta jäänud, võib ikkagi niisugune vee kivi peale tilgutamine kunagi midagi muuta.

Mõõdukaks optimismiks annab alust ka Keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare lubadus, et arutelu jätkatakse järgmisel komisjoni istungil, samuti Kaja Kallase eilne avaldus, et raiesurve vähendamine pannakse kirja koalitsioonileppesse.

Andres Heinapuu
Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja kirjutaja
56954740

Keskkonnakomisjoni teade

Pöördumise tekst:

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid
Eesti Vabariigi Riigikogu Riigikogu Esimees Henn Põlluaas
Eesti Vabariigi Valitsus Peaminister Jüri Ratas

Lageraied rahvusparkides, looduskaitsealadel ja loodusparkides tuleb keelata! Raiemahtusid tuleb vähendada! Loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil tuleb keelata kõik raied ajavahemikul 15. aprillist kuni 15. juunini!
Väga paljud inimesed on viimaste aastate jooksul kogenud millegi omase ning kauni kadumist, sõites bussi või autoga kodumaa teedel või kõndides oma kodukandi metsades, nähes raiesmikku raiesmiku järel ja vanade loodusrikaste metsade pidevat kadumist. Väga paljud meist on tundnud kaotusvalu, minnes oma lapsepõlvekodu metsa ja leides eest kännustiku ning segipööratud maa.

Senised raiemahud ja -tehnoloogiad on meie loodust hävitavad ja senise metsaäri lõpp on peagi käes. Seejuures paistab metsakaupmeestel ja osal metsaomanikest olevat jultumust oma hävitustööd õigustada ning püüda koguni kaitstavate metsade raiepiiranguid vähendada.

Et tekiks eeldused meie loodusrikaste metsakoosluste taastumiseks, tuleb vähendada raiemahte rohkem kui kaks korda viimaste aastate keskmisest, tuleb lõpetada lindude häirimine ja kahjustamine nende pesitsusajal ning tuleb lõpetada muldade ja puujuurte kahjustamine raske metsatehnikaga.

Metsa- ja puiduärimehed püüavad pidevalt sisendada rahvale, et metsadega on kõik hästi, et raiuda saaks rohkemgi, üritades avalikkust veenda, et metsade raiumata jätmine justkui tooks kaasa koletud tagajärjed nii inimestele kui metsale. Metsa- ja puiduärimehed peaksid hoopis mõtlema sellele, kuidas oma ettevõtete tegevus ümber korraldada nii, et senisest oluliselt väiksemat puidukogust senisest suuremal määral väärindades tulu teenida.

Kui suurendada raiemahtusid kaitsealadel, tooks see metsa- ja puiduärimeestele leevendust üksnes mõneks aastaks ja pärast seda oleks metsaäril ikkagi lõpp. Paraku lõpeks siis ka meie kodumaa sellisena, nagu ta meile omane on.

Soovime, et Vabariigi Valitsus:
- annaks Eestis metsaga seotud otsuste kujundamisel määrava sõna- ja otsustusõiguse looduskaitseühendustele ning nendega koostööd tegelevatele looduskaitseteadlastele ja ökoloogidele,
- muudaks metsandusse puutuvaid õigusakte nii, et metsade rüüstamine ja metsalooduse kahjustamine ei oleks enam seaduslik.

Pöördumise on algatanud seitse meest ja kaks naist:
Artur Talvik, Kristjan Moora, Rainer Kuuba, Emil Rutiku, Madis Iganõmm, Kalle Eller, Fred Jüssi, Siiri Sisask, Anu Raud