Nädal tagasi avati Paides Arvamusfestivalil rändnäitus “Bioajastu - puidust tulevik”, mis tutvustab, kuidas tulevikutehnoloogad võimaldavad puidu abil inimeste keskkonnajalajälge vähendada. Puit suudab asendada naftast valmivaid tooteid meie igapäevaelus, kosmeetikast kuni autodeni. Näitus toob välja puidu arengu verstapostid minevikust ja tänapäevast. Näitus teeb järgmise kahe kuu jooksul tiiru peale tervele Eestile. Näitus on huvilistele tasuta.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on oluline õpetada laps loodust ja ümbritsevat elu tundma. „Loodust usaldav laps julgeb ringi liikuda, katsetada, küsida ja eksida. Kui laps on saanud tunda rõõmu looduse üle, siis suhtub sellesse ka säästvalt. Kindlasti sobib avatav näitus igas vanuses vaatajale ja aitab sellele eesmärgile kaasa,“ ütles minister ja lisas: „Puiduga seotud erialad on õppeasutustes muutumas üha populaarsemaks, mida toetab valdkonna üha kasvav potentsiaal.

Vajame Eestis üha enam puidu ja metsanduse spetsialiste, kes oskavad veelgi enam puidule väärtust luua.“ TTÜ puidutehnoloogia labori juhataja Jaan Kersi sõnul on puiduga võimalik asendada fossiilseid materjale ning säästa keskkonda. “Puidust saab teha pea kõike, mida täna tehakse taastumatutest loodusvaradest. Puidust on võimalik valmistada riideid, kütust, pakendeid, maju ja autosid. Inimkonnale piisab ühest planeedist, kui kasutame oma ressursse targalt ja taastuva loodusvarana on puidul maailmas tohutu potentsiaal,” ütles Kers.

“Bioressurssidest siiski ei piisa, et asendada transpordis kasutatavaid kütuseid ja lahendada energeetika probleeme. Jätkusuutlike energeetika lahenduste osakaalu tuleb järjepidevalt suurendada nii töötlevas tööstuses, transpordis, elamuehituses ning avalike hoonete ja kodumajapidamiste poolses tarbimises. Tuleviku biomajanduses võidavad need, kes säilitavad ja suurendavad oma süsinikuvarusid, mullas, kasvavas metsas ja puidupõhistes toodetes” lisas Kers.

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna nooremteaduri Sille Pihlaku sõnul on puit tulevikumaterjal: “Vastupidiselt levinud arvamusele on puit väga intelligentne, kõrgete konstruktiivsete omadustega, kergesti töödeldav ja seega tuleviku materjal, mis tänu meie üha suurenevatele teadmistele on maailmas tegemas võidukäiku. Looduskeskkonda väärtustava rahvana võiksime kaasaegset puitu kasutada linnaruumis märksa nutikamalt - kõrghoonetest väikevormideni.

Näitusel saab näha, milliseid võimalusi pakub puit kui tulevikumaterjal looduskeskkonnale ja inimesele. Külastaja saab ise katsetada, kuidas üks või teine otsus mõjutab Maa kliimat, keskkonda ja ressursse: millised on globaalsed megatrendid, kuidas tarbida targalt jäätmeid tekitamata, milliseid tooteid on võimalik puidust toota ja kui väikestest puiduosadest, millised on tuleviku ametid, kuidas näeb Eesti mets välja läbi virtuaalprillide jne.

Näitus läbib 10. augustist 14. oktoobrini kõik Eesti maakonnad. Näitusega on oodatud tutvuma koolid, pered, kollektiivid ja linnarahvas. Näitus külastamine on tasuta. Näituse korraldaja on MTÜ Eesti Metsaselts. Näituse on kokku pannud Soome teaduskeskus Pilke.