Inimeste üks suurimaid tarbimisotsuseid on eluasemega seotu, seda nii rahalise kulu kui ka keskkonnale tekitatava mõju poolest.

  • Ettevõtlus
  • 25. juuni 2020
  • Foto: https://pixabay.com/photos/plug-power-outlet-power-strip-3285062/

Keskmise Eesti elaniku aastasest CO2 jalajäljest on tervelt kolmandik seotud tema koduga, täpsemalt eelkõige küttest ja elektrikasutusest tulenevate heidetega.

LHV soovib edendada kõige energiatõhusamate kodude rajamist ja soetamist ning seepärast tõid nad esimesena Eestis turule rohelise kodulaenu A-energiaklassiga eramutele ja korteritele intressiga 2,1% + 6 kuu Euribor.

Eluasemelaenu turu keskmine intress ulatub Eesti Panga andmetel 2,5% kanti, seega on tegu olulise soodustusega, et mõjutada inimeste koduostu otsust keskkonnasõbralikkuse suunas.

Kõige energiasäästlikuma kodu ostjale, kes võtab laenu näiteks 20 aastaks summas 150 000 eurot, on roheline kodulaen selle perioodi peale koguni 7000 eurot soodsam tänu väiksemale intressikulule. Väiksemad energiaarved on sellele vaid meeldivaks boonuseks.

LHV on sellise laenupakkumisega Eestis esimene, kuid ka kogu Euroopas on see võrdlemisi uus asi.  Näiteks Briti suurpank Barclays tuli esimesena sellise tootega välja aprillis 2018.

OECD ehk Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon defineerib rohelisi finantstooteid kui majanduskasvu toetavat finantseerimist, mis samal ajal vähendab reostust, kasvuhoonegaaside emiteerimist, jäätmeteket ning suurendab loodusressursside kasutamise efektiivsust.

Kuna eluasemega seotud emissioonid on inimese tarbimiskäitumises väga suure osakaaluga, peab LHV oluliseks suunata kinnisvaraostjaid soetama ja ka elamute arendajaid ehitama võimalikult energiatõhusaid maju.

Täna on kõige energiatõhusamaks A-energiaklassi maja või korter. Nende energiatarve jääb ühe ruutmeetri kohta aastas alla 105 kWh (korterelamus), eramute puhul sõltuvalt maja suurusest vahemikku 100-145 kWh.

Energiamärgise sisu ja tähendus on üha laiemalt levima hakanud ja koduostjad teavad sellele tähelepanu pöörata.

Lähitulevikus on siin aga oodata muutusi: juba alates 2021. aastast peavad kõik Euroopa Liidus ehitatavad uued hooned olema liginullenergiahooned ehk sisuliselt A-energiaklassi majad.

Tõenäoliselt muutub seejärel ka LHV rohelise kodulaenu sihtmärk, et soetatav vara oleks vähemalt 20% parema energiatõhususega kui liginullenergiahoone. Seda ikka selleks, et säiliks huvi ehitada ja osta kõige säästlikumaid kodusid.

Muideks, kui kohe pole võimalik A-energiaklassi kodu soetada, siis sellegi poolest saab väga lihtsasti astuda esimesed sammud oma eluaseme kliimasõbralikkuse suunas.

Ei ole midagi lihtsamat, kui vahetada oma nn tavaline elektripakett taastuvatest allikatest pärineva elektri vastu.

Tavatarbimise juures toob see vaid paar eurot suurema arve, kuid sellega antakse oma väike, ent oluline panus taastuvenergia tootmise laiemale levikule.


Lugu on pärit LHV blogist, mida kirjutatakse läbi panga seisukohtade.