Mida peaks teadma internetist kaupa ostes?

Enne kui tellid kauba Interneti või telefoni teel, on Sul õigus saada järgnevat teavet:

 • pakkuja nimi ja aadress;

 • kauba või teenuse põhitunnused;

 • kauba või teenuse hind (sealhulgas maksud, hinna muud koostisosad ja nende suurus);

 • kauba üleandmise või teenuse osutamise kord ja tingimusedlepingust taganemise õigus ehk millise aja jooksul on võimalik tellitud kaubast loobuda ning praktilised juhised taganemisõiguse teostamiseks.


Mida tuleb kindlasti silmas pidada?

 • Enne kauba tellimist tutvu kindlasti tähelepanelikult tellimistingimustega.

 • Pööra tähelepanu sellele, kuidas ja millal peab kauba eest maksma ja millised lisakulud (posti- või teenustasud) võivad lisanduda. 

 • Pea meeles, et müüja ei tohi nõuda ettemaksu, mis on rohkem kui 50% kauba hinnast. 

 • Kui Sulle jääb midagi ebaselgeks, siis palu müüjal või klienditeenindajal anda Sulle puuduv info kirjalikult.

 • Prindi välja ja hoia alles kõik ostuga seotud teave ning kirjavahetus (toote või teenuse kirjeldus, vormistatud tellimus, kaupleja kinnitus tellimuse kättesaamise kohta jms). 

 • Pea meeles, et tarbijakaitsereeglid kehtivad vaid tehingute puhul, mis sõlmitakse Sinu ja juriidilise isiku vahel. Kahe eraisikuvahelistele tehingutele ei laiene tarbijakaitsereeglid- kui ostad midagi eBayst, siis Sulle ülalmainitud õigused ei kehti.

Lepingust taganemine ja toote tagastamine

 • Sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust võid Sa taganeda 14 päeva jooksul  pärast toote kättesaamist.  Kui tagastad kauba 14 päeva jooksul, peab kaupmees Sulle ostule kulutatud raha tagastama.

 • Teenuse ostmise puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimisest. Kui kaupmees ei teavita Sind õigusest lepingust 14 päeva jooksul taganeda või ei anna Sulle seadusega ettenähtut teavet (nt tegevuskoha aadress vms), võid sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda kolme kuu jooksul alates toote Sinuni jõudmise päevast. 

 • Kui kaupmees tahab, et Sa maksaksid toote tagastamisega seotud postikulud ise, siis peab see olema tellimustingimustes selgelt kirjas. Kui kaupmees ei saa Sinu tellimust täita või Sa otsustad oma tellimuse tühistada, peab kaupmees tagastama Sulle sissemakse 30 päeva jooksul.


Pea meeles! 

 • Sidevahendi abil sõlmitud tehingute puhul on Sul õigus esitada müüjale kaebus lepingutingimustele mittevastava kauba osas, mis ei vasta pakutud näidistele või on puudusega. Nagu tavalisest poest tehtud ostude puhul, võid Sa ka sidevahendite abil sõlmitud lepingute puhul esitada kaebuse kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest.


14-päevane tagastamisõigus EI KEHTI järgnevatel juhtudel:

 • kauba puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades (nt tarbija mõõtude järgi õmmeldud riided);

 • kauba puhul, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;

 • perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad);

 • audio- ja videosalvestustele ning arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud;

 • asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada.


Enne kauba tellimist tutvu kindlasti tähelepanelikult tellimistingimustega.

 • Müüja ei tohi ettemaksu nõuda rohkem kui 50% kauba hinnast.

 • Sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust on õigus taganeda 14 päeva jooksul.

 • Kui müüja ei suuda Sinu tellimust täita, peab ta Sind sellest teavitama ning viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul tagastama Sinu poolt makstud raha!

 • Kui Internetist ostetud tootel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada müüjale kaebus 2 aasta jooksul pärast tehingu sõlmimist.


Allikas: 50Pluss , Tarbijakaitse infovoldik