Mini Negavatt on algklasside noortele suunatud videokonkurss, mis otsib igal hooajal lahendust mõnele keskkonnaprobleemile. Tänavu oodatakse noorte lennukaid ideid tuleviku loodussäästva transpordi osas ning konkurss kannab alapealkirja ”Autodesse uppuv maakera”.

  • Keskkonnaharidus
  • 29. oktoober 2020
  • https://pixabay.com/photos/people-friends-together-happy-kid-4050698/

„Teame, et üks tõhus motivaator keskkonnateadlikuks käitumiseks on lapsed – tihti on just nemad täiskasvanutele väikestes igapäevastes sammudes teejuhid. Seetõttu viimegi juba kolmandat aastat läbi lastele mõeldud videokonkurssi, et suunata neid mõtlema, millises maailmas nad ise varsti tegusid teha soovivad,“ sõnab KIK-i juhataja Andrus Treier. „Oleme KIK-is aastaid säästva transpordi eesmärkidesse panustanud, näiteks elektrisõidukite, rohegaasibusside ja biometaani tanklate, raudteepeatuste või trammiliinide toetuse kaudu. Kuid miks ei võiks unistada, et just siit konkursilt saame ideid, kuidas transpordivaldkonda veelgi paremini panustada.“

Maanteeameti andmetel on Eestis 2020. aasta seisuga arvel 804 574 sõiduautot – see teeb pea iga teise Eesti elaniku kohta ühe auto. On teada, et kõige energiakulukamad transpordiliigid on maantee- ja õhutransport ning väikseima keskkonnamõjuga peetakse veetransporti, millele järgneb raudteetransport. Sõitjate veos on säästvuse seisukohalt olulisemad ühistransport ning kõndimine ja jalgrattasõit.

Kõike eelnevat arvesse võttes saavadki lapsed konkursil otsida lahendusi järgmistele teemadele.

  •     Milliste loodust säästvate viisidega võiksime 30 aasta pärast ühest kohast teise liikuda?
  •     Mida teha, et inimesed soetaksid ja kasutaksid rohkem keskkonnasõbralikke sõiduvahendeid?
  •     Kas lapsed saavad teha ise muudatusi oma igapäevases liikumises kooli, trenni või sõbra juurde?
  •     Mida peaksid Eesti linnaisad tegema, et inimesed tahaksid rohkem ühistransporti kasutada või rattaga sõita?
  •     Mida teha, et inimesed kasutaksid rohkem ühistransporti või liiguks jala või sõidaks rattaga?
  •     Kuidas inimesed saaksid rohkem ühendada eri liikumisviise?  

„Varasemad aastad on näidanud, et parimatest parimad selguvad nende seast, kes on fantaasiarikkamad ja keskenduvad oma võistlustöös ühele kindlale teemale,“ selgitab Negavati projektijuht Anni Raie, lisades, et igati sobivad nii nutitelefoniga filmitud ja mõnes vabavaralises programmis monteeritud videod kui ka näiteks tänapäeval populaarsed animatsioonid.

Konkursile ootab KIK kuni kaheminutilisi videoklippe. Võistlus toimub kahes vanusekategoorias: 1.‒3. ja 4.‒6. klassid. Võistlustöö saab esitada klassi esindav õpetaja, klassijuhataja või huvijuht. Videoid on võimalik esitada kuni 15. novembrini Negavati kodulehe kaudu.

Konkursi peauhind on mõlema vanusekategooria parimale klassile reisielamus kuni 700 euro väärtuses mõne loodushariduskeskuse külastamiseks või matka läbiviimiseks. Reisielamuseta ei jää ka teised esikolmikusse tulnud meeskonnad: 2. koht saab 500 ja 3. koht 300 euro väärtuses reisiraha. Konkursi võitjad selgitavad välja KIK-i töötajad. Lisaks panevad hariduslikud eriauhinnad välja konkursi partnerid: Rimi Eesti, ERR Lasteekraan ja ETV2 noortesaade „Nova“, Alexela, Eesti Raudtee, TalTech ning Eesti Pandipakend.

Täpsemad konkursi tingimused leiab Negavati kodulehelt ning infot jagab Negavati projektijuht Anni Raie (anni.raie@kik.ee, tel 5909 4144). Eelmise hooaja parimatest parimaid töid näeb meenutuseks samuti Negavati kodulehel. Toona laekus konkursile 84 videot teemal „Riietesse uppuv maakera.“