Loomus: Mis üldse on kalandus ja kalandustegu, kui “Aasta kalandustegu 2022” peaauhinna sai teaduslikult põhjendamata tegevus kormoranide ohjamiseks?

Kormoranid on Eestis looduslik liik ja Eestis merealadelt ei ole ühtki kaasaegset uuringut, mis näitaks kormoranide mõju kalameeste poolt püütavate kalade “varudele”. Samas mõjutavad linnutundjate hinnangul kormoranid kohalikke kala-asurkondi  pigem positiivselt, süües väga palju jõudsalt kohalike kalade elupaiku hõivavat võõrliiki ümarmudilat. 

"Konkursi kirjeldus ütleb, et aasta kalandusteo konkurss väärtustab Eestile olulisi kalandustegusid ja nende tegijaid, aga mis üldse on siis kalandustegu?” juhtis tähelepanu Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller. “Kalad elavad looduses inimesest hoolimata, rannakalurite kalasaagidki on viimase kolmekümne aasta jooksul mitte vähenenud, vaid suurenenud,” lisas Eller.

Eesti Loodus kirjutab sellest, kuidas kormoran on Maal kalastanud juba 20 miljonit aastat. “Kormoran on iidne veeökosüsteemide koostisosa ja tal on neis täita oma ülesanne. Loode-Euroopas ilmnevad juba selged loodusliku iseregulatsiooni tunnused: suurtes kolooniates on haudepaaride hulga kasv lakanud ja poegade hulk vähenenud; Hollandis aga on viiteid sellele, et kormoranide mõjul on alanud soodsad muutused veeökosüsteemides: seni toitainerikkad vähese läbipaistvusega veed on hakanud muutuma selgemaks. Oletatakse, et muutub ka kalastik ning lõpptulemusena väheneb ka kormoranide arvukus,” kirjutab Eesti Loodus.

Läänemerelgi pole tegemist uue liigi või veel vähem võõrliigiga. Kormoran elas siin juba siis, kui meie esivanemad siia jõudsid, kuid 19. sajandi lõpuks suri ta kõikjalt Läänemere äärest välja, sest inimesed tapsid nad ära.

Aasta kalandusteo peaauhinna laureaat on tunnustust väärivalt varem võidelnud Sindi paisu lammutamise eest, kuid kahjuks jätkab iidset traditsiooni põhjendamatult kormorane vaenata. Kalastajate soov kalad enda päralt hoida ja välja püüda ei saa olla aluseks teist liiki hävitada. Eesti Ornitoloogiaühingu sõnul on teistes riikides tehtud uuringute kohaselt kormoran ümarmudila arvukuse üks parimaid looduslikke piirajaid ja enne karistusaktsioonide kiitmist tuleb selgeks teha, kas kormoran hoopis mitte ei kaitse omamaiseid kalu. Kindlasti aga võiks loobuda kaladele kui “inimeste kalavarule” viitamisest.