Euroopa keskkonnaministrid ja nende hulgas ka Eesti minister Rene Kokk kohtuvad täna Luxembourgis Euroopa Keskkonnanõukogu istungil.

  • Kliima
  • 26. juuni 2019
  • Foto: Keskkonnaminster Rene Kokk Luxembourgis

 Jätkuna eelmisel nädalal Ülemkogus toimunule arutavad keskkonnaministrid Euroopa Liidu pikaajalise kliimastrateegia 2050 vastuvõtmise edasist ajakava. Selle aasta lõpuks peab EL oma kliimaambitsiooni kokku leppima - selle nimel hakkab tööle Soome järgmise eesistujana.

Eesti toetab põhimõtet liikuda aastaks 2050 kliimaneutraalse majanduse poole. Samal ajal ei saa aga langetada otsust kiirustades. Kliimaneutraalsuse saavutamine eeldab Eestilt ja teistelt liikmesriikidelt suuri pingutusi nii energiatootmises, transpordis, tööstuses kui ka teistes suure keskkonnamõjuga sektorites. 2019. aasta sügiseks valmib Keskkonnaministeeriumi algatusel riigikantselei tellitud täpne analüüs ning ettepanekud kliimaneutraalsele majandusele ülemineku võimaluste ja lahenduste kohta Eestis. Uuringutulemusi esitletakse sügisel ka valitsusele.