Kutsekoolides korraldatavatel täiendkoolitustel saavad lisaks töötavatele inimestele osaleda veebruarikuust ka kõik need, kes pole Tööturuametis töötuna kirjas. Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud kursustel saavad osaleda tööotsijad ja eri põhjusel praegu kodus viibivad inimesed nagu lastega kodus olevad emad.

Haridus- ja Teadusministeeriumi projektijuhi Inna Laanmetsa sõnul laiendati koolitustel osalevate inimeste sihtrühma, et tänast tööturu ja majanduse olukorda arvestades saaksid ka ajutiselt mittetöötavad inimesed neile vajalikel kursustel osaleda.

„Oodatud on kõik tööotsijad, kes ei ole end ametlikult töötuks registreerinud, samuti lapsepuhkusel viibivad emad, puudega inimesed, mingil muul põhjusel parasjagu mittetöötavad inimesed ja pensionärid, kellel on tööturule naasmiseks vaja uusi teadmisi ja oskusi. Kindlasti tuleb end kurssi viia koolitusvõimalustega ning seejuures hoolega läbi mõelda, millises õppeasutuses ja mis kursusel osaleda,“ selgitas Laanmets ning pani inimestele südamele, et aegsasti õppimisvõimalusi uurima hakataks. Teave kõikide koolituste kohta on Haridus- ja Teadusministeeriumi internetilehel (http://www.hm.ee/tasutakursused) ning iga kutsekooli veebis on koolis toimuvate kursuste teave. Koolitustele saab registreerida kutsekoolides, neist paljudes ka elektrooniliselt. Tööturuametis töötuna registreerunud inimesed saavad neile suunatud koolitustele registreerida Tööturuametis.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendkoolituste juhi Gärt Filippovi sõnul on Kesk-Eesti inimesed olnud aktiivsed õppijad. „Sel kevadel on veel võimalik õppima tulla Järvamaa Kutsehariduskeskusesse klienditeenindust, stukkdekooride ennistust ning hobusekasvataja kutseeksami ja autotehnikute kutseeksami ettevalmistuskursusele,“ ütles Filippov.

Kursusi viiakse läbi kõigis Eesti maakondades ja vähemalt 37 kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolis. Kõikidesse kutsekoolidesse võib valitud ja vajalikule erialale minna õppima üle Eesti.

2009. teise poolaasta kursuste nimekiri pannakse ülalnimetatud internetileheküljele üles juunikuu lõpuks ning kursused algavad nii mõneski kutsekoolis juba augustis. Sügisel jätkuvad kursused kestavad kuni 2012. aastani ning kursuste rahastamiseks on planeeritud ligi 114 miljonit krooni.

Võtmeküsimuseks on tõsta võimalikult paljude inimeste tööalast konkurentsi, mis annaks inimesele võimaluse praegu kiirelt muutuval tööturul hakkama saada.