2022. aasta juulis tegevust alustanud Mondo Ukraina Akadeemia on Eestis ainulaadne kogukond, mis toetab Ukrainast sõja eest Eestisse põgenenud haridustöötajaid. See on ainus võrgustik, mille kaudu Ukraina õpetajad üle Eesti üksteisega professionaalsel tasandil suhtlevad ja kogemusi vahetavad. Esimesel poolaastal toimunud kogukonna loomine, koolitused ja suvekoolid on kokku toonud üle 200 haridustöötaja.

Möödunud poole aasta jooksul on Ukraina õpetajad osalenud Mondo korraldatud 5 koolitusel, mille seas ka kahepäevane suvekool. Nendes osales kokku 40 õpetajat. “Meie eesmärk oli aidata sõja eest põgenenud Ukraina õpetajatel kohaneda Eesti haridusmaastikul. Käsitlesime põhjalikult Eesti haridussüsteemi struktuuri, keelelist ja kultuurilist mitmekesisust, digiõppe ja aktiivõppe meetodeid, maailmahariduse ja projektõpe teemasid,” ütles Mondo Ukraina Akadeemia eestvedaja Maria Sakarias.

Lisaks korraldasid mitmed õpetajad oma koolides maailmapäevi ning hoiavad üksteisega aktiivselt sidet vastavas Facebooki grupis. Tekkinud Ukraina õpetajate kogukond koosneb täna üle 200 sõja eest põgenenud haridustöötajast. See kogukond on Ukraina õpetajatele väga oluline, sest tekkinud ühtses inforuumis saavad õpetajad vahetada kogemusi, emotsioone ning üksteist toetada.

Mondo jätkab sõja eest põgenenud õpetajate toetamist ka 2023. aastal. Ukrainast tulnud haridustöötajad vajavad sotsiaalpsühholoogilist tuge ning suuremat koostööd Eesti kolleegidega. Aitame sellele kaasa ning loome võimalusi kogemuste vahetamiseks ja ühtekuuluvustunde tekkimiseks.

Mondo Ukraina Akadeemia ellukutsumine sai teoks Heateo Haridusfondi toel. Heateo Haridusfond on filantroopiafond, mille eesmärk on anda hoog sisse algatustele, mis aitavad lahendada Eesti üldhariduse suurimaid sõlmküsimusi. Fondi asutasid 2019. aastal Martin Villig, Taavet Hinrikus, Bolt ja Wise koos uue põlvkonna ettevõtjatega. Tänaseks on enam kui 50 ettevõtjat panustanud fondi kokku 3 miljonit eurot. Heateo Haridusfondi juhib Heateo Sihtasutus, kellel on pikaajaline kogemus mõjusate ühiskondlike algatuste käivitamisel ja kasvatamisel.