MTÜ Tartu Maheaed liikmeteks on meie linnaaedades aiandusega tegelevad aednikud ning linnaaianduse aktivistid ja arendajad. Meie eesmärgiks on viljeleda mahedat linnaaiandust, luua selleks vajalikke tingimusi Tartus ning tutvustada linnaiandust laiemale avalikkusele. Haldame hetkel kahte aiamaad Tartu linnas, meil on ligi 150 liiget-aiapidajat.

Tartu Maheaias on sul võimalus:
- korraldada üritusi Maheaia liikmetele
-korraldada linnaaiandust tutvustavaid avalikke üritusi (loengud, aiakontserdid, kohtumisõhtud jne)
- arendada koostööd teiste sama eesmärgiga organisatsioonidega
- algatada uusi projekte ja osaleda käimasolevates
- osaleda Maheaia juhatuse töös ja mõttetalgutel
-osaleda organisatsiooni tööks vajalikes argistes asjatoimetustes (küsitlused, inventuurid)
- aidata kaasa inimsõbraliku linnakeskkonna loomisele Tartu linnas

Kas sa soovid nende teemadega tegeleda ja Tartu Maheaia tegemistes kaasa lüüa?

Kui tekkis huvi, kirjuta siimisker@gmail.com või helista 5550 2962 ja räägime edasi juba täpsemalt.

Heade soovidega,
Tartu Maheaia juhatus