Maksu- ja tolliamet ootab 1. juuliks MTÜdelt andmeid 2023. aastal saadud kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kohta. Õigeaegselt esitatud andmed on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas püsimise eelduseks.

Deklaratsiooni INF9 peavad MTAle esitama kõik tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevad isikud, samuti ühingud, kes on alates 1. jaanuarist 2024 nimekirjast kustutatud.

Deklaratsioon tuleb esitada ka siis, kui ühing eelmisel aastal kingitusi ja annetusi ning muid tulusid ei saanud. Sel aastal nimekirjas kantud ühingud esitavad deklaratsiooni esimest korda 2025. aasta juuliks. 

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas on 2739 organisatsiooni, kes tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides. Nimekirjas olevatele ühingutele saavad juriidilised isikud teha annetusi teatud piires maksuvabalt ning füüsilised isikud saavad nendele ühingutele tehtud annetused maha arvata oma maksustatavast tulust.

Samuti ei tasu nimekirja kantud ühingud annetustelt tulumaksu, kui nad teevad annetusi teistele nimekirja kantud ühingutele või muus EMP lepinguriigis asutatud ühingule, keda käsitatakse tulumaksusoodustusega ühinguna.

Deklaratsiooniga esitatud andmed on avalikud ja nendega on võimalik tutvuda MTA e-teeninduses.