Suurbritannias tehti katseid viktoriaanlikus stiilis elamute juures kaasaegsete energiaefektiivsust toetavate meetmetega juurutamisega, mis on lükkamas ümber arvamust, nagu ei saaks muinsuskaitse aluseid hooneid kunagi energiaefektiivseteks.

Seinte soojustamine, akende klaasimine, päikeseenergiaga sooja tarbevee soojusvahetajad on sobitatud ka 1850. a. ehitatud elamutele. See annab Suurbritannia Camdeni omavalitsuse hinnangul umbes 80% süsinikuemissiooni vähenemise renoveerimata elamutega võrreldes.

Ökomajad võiksid olla mudeliks vanade majade energiasõbralikumaks renoveerimise juures. Majade energiaefektiivsust monitooritakse elanike elamaasumise esimesel aastal.

Camdeni omavalitsus on analüüsinud 7000 meedet, millest võib kasu olla. Siia kuuluvad näiteks vuugivahede tihendamised tuuletõmbe vähendamiseks, külmasildade isoleerimised ja vihmavee kogumine kastmisveeks aias. Majad on renoveeritud muinuskaitse poolt fikseeritud standardite järgi, mis tagavad nii hoone ajaloolise väärtuse, kui ka tavaliste hoonetega võrreldes palju madalamad jooksvad kulud.

Omavalitsuse haldusüksuse juhataja sõnul vähendavad energiatõhususe nõuded  elamute sõltuvust jätkusuutmatutest energiaallikatest ja minimiseerivad nende halva mõju keskkonnale.

Allikas: Energy Saving Trust