Eesti Metsaühistu koostöös Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaameti Viru regiooniga korraldavad laupäeval, 13. aprillil kell 12 Muuksi linnamäel "Muuksi pärandi õppe- ja talgupäeva". Kohale on oodatud kõik loodusesõbrad, kes tahavad õla alla panna kodukoha heakorrale. Avatud on jututoad ja erinevatel teemadel räägivad oma ala spetsialistid.    

 

Muuksi linnamägi on paik, kus kohtuvad kolme korraldaja huvid. Muuksi asub Lahemaa rahvuspargis, kus kõrvuti looduspärandiga kaitstakse kultuuripärandit. Muuksi ala on muististerohkemaid paiku Eestis ja Lahemaa on Euroopa suurimaid metsakaitsealasid. 
 
„Talgute paiga valikul sai määravaks isiklik kogemus,“ selgitab Eesti Metsaühistu juhatuse liige Rünno Viir. "Muuksi Linnamäele esimest korda jõudes oli kohe tunda, et see on paik, kus on säilinud sidemed erinevate põlvkondade vahel,“ lisab Viir.
 
Eesti Metsaühistu on erametsaomanikke koondav organisatsioon, kelle peamiseks tegevuseks on liikmete metsandusalane nõustamine.
 
Igal kevadel korraldatakse talgupäev, kuhu oodatakase kõiki loodusesõpru koos peredega. Muuksi pärandi õppe- ja talgupäeval puhastatakse kadakavõsast muinasajast pärit Muuksi linnamäe nõlvasi, kiviaedu ja teeradu. Laasitakse mahavõetud puid, tehakse lõket ja põletatakse oksi. Talguliste jõuvarusid aitab taastada ühine talgutoit. 
 
Vaimutoitu pakutakse mitmetel teemadel: kultuuripärandi saadik Artur Talvik räägib kodukandi pärandist, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus kultuuripärandist ja maahoolduse spetsialist Tõnu Laasi loopealsetest Lahemaal, Vabaõhumuuseumi peakonservaator Marike Laht kadakapuidu kasutamisest, Gurly Vedru Ajalooinstituudist Muuksi piirkonna muinasasutustusest, Maarja Orusalu metsanduslikust pärandkultuurist. Päeva lõpus küpsetatakse lõkkekartuleid ning lauldakse lõkke ääres koos Jaak Johansoniga.
 
Talgulisi sõidutab Muuksi linnamäele Looduse Omnibuss.
Talgupäevast osavõtt on kõigile tasuta.