Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, mis muudab tänavusi püügikitsendusi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning tunnistab kehtetuks seni kehtinud koha alammõõdu ja minimaalse võrgusilma suuruse.

Määruse muudatuste järgi ei tohi 2010. aastal Peipsi järve avavee vööndis püüda alla 130 mm silmasuurusega nakkevõrkudega (erandiks siiapüük). Koha alammõõduks on 40 cm (ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni) või 46 cm (ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni).

Senisest rangemad püügipiirangud tuginevad Tartu Ülikooli Mereinstituudi soovitustele rakendada tõhusamaid abinõusid kohavarude jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Selle aasta veebruari seisuga on Eestile eraldatud aastasest koha püügivõimalusest (446 tonni) välja püütud ligi 190 tonni. Püügiks soodsate ilmastikuolude tõttu on oht, et järelejäänud kvoot püütakse kiiresti välja. See omakorda võib lühendada sügisest püügiaega, sest kohakvoodi ammendumisel võib juhtuda, et tuleb kogu töönduspüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel sulgeda. Sügisel aga püütakse samaaegselt kohaga oluline osa teiste töönduskalade (ahven, latikas ja haug) kvoodist.

Eestis kehtestatud rangematest püügipiirangutest teavitatakse ka Venemaad.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.