SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskuse tellimusel on koostatud
infomaterjal, millest leiab teavet selle kohta kuidas inimese tervis
võib mõjutada eriala valikut ja tööalast karjääri.  Materjal on
suunatud karjääriteenuste valdkonna spetsialistidele, õpetajatele ja
teistele koolitöötajatele, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku
noorte inimeste tulevasi õpinguid ja tööalast karjääri puudutavate
küsimustega.

Elukutse valikul, tööelu kavandamisel või muutmisel tuleb mõelda alati ka tervisele, selle hoidmisele ja/või taastamisele. Teadlike eriala- ja karjäärivalikutega võib ära hoida nii tööst põhjustatud tervisehäired kui ka üldhaiguste süvenemist.

Välja on toodud ka töötervishoiualase seadusandlus, mida tuleb eriala valikul arvestada. Samuti on toodud välja tegutsemisviisid tööst tingitud terviseprobleemide tekkimisel.

Trükise pdf kujul leiate siit.


Allikas: SA INNOVE koduleht