Hea nahkhiirehuviline ja koopahuviline! Nahkhiirte uurimise algusest Piusal on möödunud 70 aastat. Selle tähistamiseks kutsub Eestimaa Looduse Fond (ELF) Sind Piusa looduskaitseala külastuskeskusesse nahkhiirte huvipäevale 28. septembril 2019.

Tutvustame nii ELF-i nahkhiirte kaitse projekti tegemisi kui ka nahkhiiri ja nende uurimist. Ühtlasi arutleme selle üle, kuidas inimesed ja nahkhiired saaks Eestis rahumeelselt koos üksteist segamata eksisteerida.

Huvipäev toimub EL ja KIK rahastatava ja ELF poolt läbi viidava nahkhiirte kaitse tõhustamise LIFE projekti "Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis (Improving the Pond Bat (Myotis dasycneme) habitats in Estonia) - EstBatLIFE" raames. Projekti käigus parandatakse nahkhiirte talvitumistingimusi neljal olulisemal tiigilendlase talvitusalal Eestis.

Huvipäeval osalemine on tasuta, transport, majutus ja toitlustamine on osalejate oma kulul.

Huvipäeval osalemiseks palume kindlasti registreeruda veebiaadressil leiduva vormi kaudu.

Huvipäeva kava on järgmine:

10.00-10.50 saabumine ja registreerumine
10.50 Avasõnad
11.00 Nahkhiired maailmas ja Eestis. Rauno Kalda
11.30 Nahkhiired ja inimene Eestis. Oliver Kalda
12.00 Nahkhiirte uurimisest Piusal (ja väike sissejuhatus ka kogu Eesti ulatuses), Matti Masing
12.30 Nahkhiirte arvukus Piusal (ja väike sissejuhatus kogu Eesti ulatuses). Lauri Lutsar
13.00 kuni 15.00 lõuna ja jalutuskäik õpperajal
15.00 Nahkhiirte kaitse Piusal. Tarmo Evestus/Kaja Lotman ?
15.30 EstBatLIFE projektist. Lauri Klein
16.00 Arutelu ja kokuvõtted
16.30 Nahkhiirte videod jms koos kommentaaridega. Lauri Lutsar
17.00 Lõppsõnad

Käesolevat kutset ja lisatud kuulutust on soovitav jagada ka sõbraga.

Lisainfo saamiseks ja küsimuste korral, palun kirjutage või helistage mulle.

Kohtumiseni Piusal!