Sel nädalal asustati Eesti Loodushoiu Keskuse eestvedamisel Narva jõkke 50 erilise märgisega tuura, kelle teekonda keskuse kalateadlased keeruka tehnoloogiaga teraselt jälgivad. Ligikaudu 400 grammi kaaluvad tuura noorkalad kasvatati RMK Põlula kalakasvanduses.

„Kaitsealuse tuura asustamine Narva jõkke on kahtlemata üks oluline tegevus tuura populatsiooni taastamiseks Eesti vetes ja Läänemeres. Olgugi et viimaste aastate jooksul on kasvatatud ja Narva jõkke lastud juba märkimisväärne arv kalu, on tänased tuurad erilised sellepärast, et nende iseseisvumist ja hakkamasaamist jões on võimalik ka reaalselt jälgida,“ ütles Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt.

Ta lisas, et tuurade vette laskmist vaatas pealt muljetavaldav arv kohalikke õngitsejaid, kelle suhtumine oli toetav ning kes lootsid samuti tuurarikkama aja peatset naasmist.  

Tuur on Läänemerest kadunud ennekõike jõgede paisutamise, reostamise ja ülepüügi tõttu. Läänemere piirkonna maad on võtnud nõuks oma tuurapopulatsioon taastada. Rahvusvaheline Läänemere tuura taastamise kava näeb ette tuurade asustamist selle liigi poolt varem elupaikadena kasutusel olnud jõgedesse, sealhulgas Narva jõkke. Tuurade asustamise projekti veab Eestis Eesti Loodushoiu Keskus, kes on põhjalikult uurinud Narva jõe alamjooksu kui kalade elupaika ja selle sobivust tuura taasasustamiseks.

Eesti Loodushoiu Keskuse kalateadlane Meelis Tambets valgustas: „Plaanime tuura järjepidevalt asustada mitmed aastad. See tegevus toimub kooskõlas üle-Läänemerelise tuura tegevuskavaga. Asustame selleks, et luua piisavalt tugevad esimesed kudejate põlvkonnad. Kui tuurad juba kodujõkke kudema tulevad, siin ise paljunevad ja hakkama saavad, on meie missioon täidetud.“

Läänemere tuurad kasvatas asustamisvalmis RMK Põlula kalakasvandus. Tolle juhataja Kunnar Klaas ütles, et tuur oli kunagi Läänemeres tähtis kalapüügiobjekt.

„See kala veedab kasvuperioodi peamiselt meres, aga koeb jõgedes, Eesti puhul Narva jões. Nüüdseks on tema looduslik populatsioon Läänemeres hävinud ja alustatud on taastamistöödega. Esimesed kasvatamiskatsed on näidanud, et nende kasvatamise ja asustamisega kalakasvanduses võib julgelt jätkata,“ lisas Klaas.

Eesti Loodushoiu Keskuse abiga on tuura vastseid Saksamaal asuvast paljundamiskeskusest Eestisse tood kolmel viimasel suvel. Osa neist on kohe Narva jõkke asustatud, osa on Põlula kasvatamiseks enda hoolde võtnud. Tuurad kosuvad kalakasvanduses hästi ja 20 mg kaaluvatest vastsetest sirguvad suve lõpuks umbes 5-15 grammised noorkalad. Põlulast on Narva jõkke viimase kahe aastaga asustatud ligikaudu 8000 tuura.  

Tuura asustamise projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Riigimetsa Majandamise Keskus.

Lisaks sel nädalal asustatud erilise märgistusega tuuradele kasvatas RMK Põlula kalakasvandus tänavu sügiseks ette 3000 eri vanuses tuura, kes samuti asustati Narva jõkke. Peale tuura kasvatati lõhe, siiga ja forelli, kokku üle 200 000 isendi, kes sügisel asustati Purtse, Pärnu, Kohtla ja Valgejõkke.