Richteri skaala järgi 3,8 magnituudine maavärin registreeriti kell 29. jaanuaril 2005. aastal kell 15.17. Maavärina epitsenter asus Kärdla lähistel 25 kilomeetri sügavusel.

Värina registreerisid naaberriikide seismograafid, kuna Eesti ainus töötav mõõteriist oli parasjagu rikkis.

Seni teadaolevaist tugevaim maavärin oli 25. oktoobril 1976. aastal Osmussaares ja seda tundsid inimesed suurel osal Eestimaast. Osmussaarel oli maavärin sedavõrd tugev, et põhjustas saare kirderanna järsul pangal ulatuslikke lausvaringuid.