Kütusemüüja Neste toetab 42 700 euroga Eesti Maailmakoristuspäeva ning Lätis ja Leedus toimuvaid sukeldumisi, kus puhastatakse Läänemerd vanadest kalavõrkudest.

  • Jäätmed
  • 12. september 2023
  • Foto: Inglirannast korjatud konid / Pressifoto

„Maailmakoristuspäev on suurepärane viis juhtida inimeste tähelepanu Läänemere tervislikule seisundile ning anda igale Eesti inimesele võimalus ise looduse heaks midagi ütlemata olulist ära teha,” sõnab Maailmakoristuspäev Eesti ja MTÜ Puhta Ilma koda eestvedaja Elike Saviorg.

„Tänu Neste toetusele on meil võimalik jõuda veelgi rohkemate inimesteni. Kui näiteks üks inimene korjab poole tunniga rannast ära liitrijagu suitsukonisid, siis kokkuvõttes on need miljonid ja miljonid kiud mikroplasti, mis selle töö tulemusel Läänemerre ei jõua. Rääkimata mürkidest, mis nendest konidest veel mitme aasta jooksul eralduvad ning mis on kõigile mereelukatele ohtlikud. Paraku on Läänemeri üks saastatumaid meresid kogu maailmas,” lisab Saviorg. 

Neste Eesti esindaja Risto Sülluste tõdeb, et teema on ütlemata oluline ja Läänemere hea käekäigu eest tuleb hoolt kanda riigipiiride üleselt: „Me usume, et Läänemere olukorda saab parandada avaliku ja erasektori järjepideva koostöö kaudu ning on parim, kui seda teevad Eesti, Läti ja Leedu üheskoos. Meie suurem eesmärk on innustada ka teisi ettevõtjaid panustama Läänemere keskkonna puhastamisse!”

Kui Eestis korraldatakse Maailmakoristuspäeva eestvedamisel koristusaktsioone erinevates Läänemere randades, siis Lätis ning Leedus puhastatakse Läänemerd vanadest merre jäetud võrkudest. Sülluste sõnul väljendab üleantava toetuse suurus Neste klientide panust. „Juulis ja augustis korraldas Neste Läänemere toetuskampaania, kus iga äpiga tankimise pealt Baltikumis andis ettevõte 10 senti. Selle põhjal kogunes toetussumma, mille anname üle Läänemere keskkonna parandamiseks.”

Toetussumma jagatakse võrdselt kolme riigi vahel. Maailmakoristuspäev Eestit toetatakse 14 700 euroga, millega koordineeritakse 16. septembri koristusaktsioone randades, jõe- ja järvekallastel ning mujal eri paigus üle Eesti. Täpselt sama suured summad lähevad Riia Tehnikaülikooli teadus ja Innovatsioonikeskusele ja Nardymo Akademijale, kes korraldavad  Läänemere puhastamist vanadest kalavõrkudest Lätis ja Leedus.

Maailmakoristuspäev toimub 16. septembril. Maailmakoristuspäevale saab registreerida ning erinevate avalike koristuste info leiab koristuspäeva veebilehelt maailmakoristus.ee.