Norra valitsus kavatseb keelustada karusloomafarmid 2025. aastaks. Eelnõus seisab, et karusloomafarmide kasu ei kaalu üles loomade heaoluprobleeme.

Kolmapäeval avalikustatud eelnõu toob probleemsena välja karusloomade puurid, piiratud liikumisvabaduse, ebaloomulikud elutingimused jms. “Ükski karusloomafarm ei saa pakkuda loomadele paremaid tingimusi, sest sel juhul muutub karusloomafarmide pidamine kahjumlikuks. Just seepärast on ainus lahendus karusloomafarmide keelustamine, mille poole ka Eestis liigume,” kinnitas Eestis karusloomafarmide keelustamise kampaaniat eestvedava organisatsiooni Loomus juhataja Kadri Taperson.

Hiljuti ühendasid Eesti, Soome, Rootsi ja Norra loomade eestkoste organisatsioonid Loomus, Animalia, Djurens Rätt ja NOAH jõud, et kooskõlastada oma tegevused ja kampaaniad ning lõpetada nimetatud riikides karusloomade kasvatamine.

Kuigi käesoleva aasta jaanuari lõpus hääletas Riigikogu teistkordselt karusloomafarmide keelustamise vastu, töötavad loomade eestkostjad keelu nimel veelgi intensiivsemalt.

“Riigkogus on üha enam liikmeid, kes mõistavad, et karusloomafarmide keelustamine on nii loomade, keskkonna kui ka inimeste heaolu arvesse võttes ainus lahendus. Samasugune on tendents ühiskonnas, nii Eestis kui mujal maailmas. Just seepärast saan kinnitada, et karusloomafarmide keelustamise teema ei kao, vaid võimendub,” ütles Loomuse juhataja Kadri Taperson.

Karusloomakasvandused on juba keelustatud Suurbritannias, Belgias, Austrias, Hollandis, Tšehhis, Makedoonias, Horvaatias, Sloveenias, Brasiilias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Taanis ja Rootsis on keelustatud rebasefarmid. Itaalias ja Šveitsis on karusloomakasvandustes loomade heaolunõuded nii rangelt sätestatud, et karusloomakasvandusi seal sisuliselt enam ei eksisteeri. Hiljuti sulges Saksamaa oma viimase karusloomafarmi.

Faktid karusloomafarmide ja karusloomafarmide keelustamise kampaania kohta.