Täna saavad Pühajärvel kokku ligi 90 Lõuna-Eesti koolinoort ja 20 õpetajat, et end proovile panna uppuja päästmises, esmaabi andmises ning erinevates liikluskatsetes.

Ohutusõppe päev lõpetab koolitusprojekti „Iga 1 turvaliselt 12. klassi“, mille raames enam kui 450 õpilast 21 Lõuna-Eesti koolist läbis nii vee- ja liiklusohutuse kui ka esmaabi koolituse.

Ohutusõppe päeval osalejad saavad harjutada, kuidas inimest veest päästa, osaleda mitmes liikluskatses, mängida läbi erinevaid käitumismudeleid liiklusteemalises foorumteatris ning harjutada olulisemaid esmaabi võtteid.

„Kui kevadel  toimunud koolitustel käsitleti ohutusteemasid laiemalt, siis eesootav ohutusõppe päev on nagu kirss tordil, kus igast koolist neli noort ja üks õpetaja saavad oma teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel rakendada,“ ütles Maanteeameti lõuna regiooni liikluskasvatuse juhtivspetsialist Kai Kuuspalu.

„Ürituse eesmärk on praktiliste tegevuste kaudu kinnistada noorte teadmisi ohutust käitumisest vees ja liikluses, õpetada neile tegutsemist õnnetuste korral ning rõhutada noorte endi vastutust õigete valikute tegemisel,“ märkis Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo juhataja Erki Remmelkoor. 

Noorteprojekt 112 ehk „Iga 1 turvaliselt 12. klassi“ toimub teist aastat. Idee algatajad on Tartu maakonna traumaennetusnõukogu liikmed, ohutuskoolitusi korraldavad Maanteeameti lõuna regioon, Punane Rist, Lõuna-Eesti Päästekeskus, Lõuna Prefektuur ja Tartu Maavalitsus.

Ohutusõppe päev toimub 25. mail kell 9.00–18.00 Pühajärve Puhkekeskuses.