Era- ja avaliku sektori organisatsioonid, nende seas mitmed Euroopas hästituntud ettevõtted, on ühendanud oma jõud Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga (EU-OSHA) uues 2010. aasta tervislike töökohtade kampaanias, mis keskendub ohututele hooldustöödele.

Erinevad üle-euroopalised ja rahvusvahelised organisatsioonid osalevad EU-OSHA 2010.–2011. aasta tervislike töökohtade kampaanias, mis keskendub ohututele hooldustöödele õnnetuste ennetamiseks.

Riskianalüüsile keskendunud 2008./2009. aasta kampaania saavutustele tugineva uue kampaania eesmärk on tõsta töökoha nõuetekohaste hooldustööde alast teadlikkust. Ohutute hooldustööde häid tavasid levitatakse erinevate kampaaniategevuste, sealhulgas töötajatele, töövõtjatele ning teistele töökohtade hooldusega seotud isikutele suunatud konverentside, seminaride ja koolituskursuste kaudu.

„Hinnanguliselt kuni 20% kõigist Euroopa tööõnnetustest ning mõningates sektorites koguni üle poole tööõnnetustest on seotud hooldustöödega. 10–15% surmaga lõppenud õnnetustest on seotud hooldushoiutöödega. Seepärast on oluline teha hooldustöid nõuetekohaselt, pidades silmas töötajate ohutust ja tervist. EU-OSHA kampaaniapartneritel on täita hindamatu roll ohutute hooldustööde tähtsuse aktiivsete kommunikeerijatena,” ütles dr Jukka Takala, EU-OSHA direktor.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ülesanne on muuta Euroopa ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. EU-OSHA loodi Euroopa Liidu egiidi all, et täita tööohutuse ja töötervishoiuga seotud teavitamisvajadusi. Hispaanias Bilbaos asuva agentuuri eesmärgiks on parandada inimeste elu tööl, stimuleerides tehnilise, teadusliku ja majandusliku teabe liikumist töötervishoiu ja tööohutuse küsimustega seotud osapoolte vahel.

Kampaaniapartnerid aitavad tõstatada ohutute hooldustööde teemat nii Euroopa kui ka riikide tasandil omapoolsete kampaaniaürituste ja teavitusvõrgustike kaudu. Kampaaniapartnerid aitavad kogu ELis edendada arutelu ohutute hooldustööde ning tööohtude minimeerimise teemal. Muu hulgas korraldatakse õpikodasid põllumajandussektoris, ehitussektoris, keemiatööstuses ja muudes valdkondades, mida on traditsiooniliselt peetud suurema riskiga ja töötajate tervist ohustavateks.

EU-OSHA jätkab ametlike kampaaniapartnerite kaasamist ka pärast tervislike töökohtade kampaania algust. Lisateavet kampaaniapartnerite ja nende tegevuste kohta teie regioonis saate tervislike töökohtade kampaania veebilehelt. 

Vaadake ka hooldus- ja remonditööde tööohutuse ja -tervishoiu statistikaülevaadet.