Kas olete jõudnud oma organisatsiooni arenguga olukorda, kus soovite läbimõeldult kaasata vabatahtlikke oma eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks? Sellisel juhul on see mentorprogramm abiks just teie organisatsioonile!

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse eesmärk on luua ühendustele parimad võimalused vabatahtlike kaasamiseks. VTA alustab juunis 2010. Vabaühenduste Fondi toel vabaühendustele mõeldud mentorprogrammi, mille eesmärk on tõsta ühenduste suutlikust vabatahtlike kaasamisel.

Mentorprogrammi on oodatud osalema Eestis registreeritud vabaühendused, kes soovivad oma missiooni tõhusamaks täitmiseks kaasata vabatahtlikke. Mentorprogrammi võetakse vastu viis organisatsiooni, kes vastavad programmis osalemise tingimustele. Organisatsioonid valib välja vabatahtliku tegevuse nõukoda.

Mentorprogrammi tingimused leiate: vabatahtlikud.ee/vta

Kandideerimiseks saada programmis osalemise motivatsioonikiri, organisatsiooni lühitutvustus ja potentsiaalse vabatahtlike koordinaatori CV aadressil: rasmus@vabatahtlikud.ee. Lisaks kirjuta lühidalt, et milliste tegevuste jaoks te soovite vabatahtlikke kaasata.

Mentorprogramm kestab kokku kuus kuud, mille lõpuks on igal osaleval organisatsioonil koostatud vabatahtlike programm ja kaasatud on uued vabatahtlikud.

Mentorprogramm algab kahepäevase sissejuhatava koolitusega vabatahtlike kaasamise ja juhtimise teemal. Edasi koostatakse igale organisatsioonile kindel tegevuskava, mille täitmist nõustavad VTA mentorid. Tegevuskava koosneb nii vabatahtlike juhtimise strateegiast kui värbamise kommunikatsioonikavast.

vyfProjekti toetab Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.