Euroopa Liidu Nõukogu on otsustanud nimetada 2011. aasta Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks. Seoses sellega on Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus (VTA) alustanud ideede kogumist, mida Eestis võiks Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal teha.

"Kogu Euroopas on levinud ühtne arusaam, et kui inimesed toetavad abivajajaid, aitavad üksteist, säästavad loodust, võitlevad inimõiguste eest või algatavad tegevusi, mis tagavad kõigile elamisväärse keskkonna, siis on kindel, et sellest saavad kasu nii vabatahtlikud ise kui ka kogu ühiskond tervikuna," selgitas Tuulike Mänd Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskusest. "On oluline, et inimesed oma ideesid jagaksid, sest vabatahtlik tegevus tugevdab märgatavalt ühiskonna sotsiaalset sidusust," rõhutas Tuulike Mänd.

Et ideede saatmine oleks võimalikult mugav ja lihtne, on VTA koostanud ka suunava küsimustiku, mis aitab head mõtted tervikuks vormida. Kogunenud ideed edastatakse Siseministeeriumile, kes on vabatahtliku tegevuse aasta koordinaator Eestis ja koostab 2011. aasta tegevuskava.

Väljavalitud ideede autoritega võtab VTA ühendust, et ideede elluviimist lähemalt arutada. Võimaluse ja soovi korral saavad autorid idee elluviimisel osaleda või oma idee ise ellu viia.

Ideed on oodatud kuni 18. aprilli õhtuni. Kõigi osalenute vahel loositakse välja Raimo Ülavere juhtimise teemaline raamat „Tagasi mängu“.

Ideede kogumise küsimustiku leiate: www.vabatahtlikud.e

Mis on vabatahtlik tegevus?

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Oma pereliikmete abistamist ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks.